Второто пришествие на Христос и антропософското разбиране

В поредица от публикации се спираме на въпроса за Второто пришествие на Христос. От Учителя Беинса Дуно знаем, че идване на Христос втори път в плът няма да има. Същото научаваме и от Антропспфията. Така позициите на двата езотерични християнски импулса, имащи за цел обновяването на християнството (Учението, изнесено от Учителя и Антропософията) са на едно мнение и по този въпрос. И от двата импулса знаем, че бъдещата религия ще бъде „езотеричното Християнство“ и ние трябва да се подготвяме за това. Старите форми и разбирания за Христос следва да се обновят и задълбочат спрямо епохата, в която живеем. И всеки, който скрива това или гоОтвори >

За възникването на органите

Всички наши органи са възникнали от наша предишна дейност. Бихме искали да посочим това с един пример. Имаше време, когато никой от нас нямаше още очи. По онова време човеците се движеха, като се носеха или плуваха в едно първично море. Техният усет за посока се предоставяше от орган, който присъства днес само като остатък. Това е т.нар. епифиза. Тя се намира в средата на главата (под черепа), малко навътре. При много животни тя може да се види, ако се повдигне черепа. С този орган в минали епохи човеците можеха да кажат дали приближаваха нещо, което би ги наранило, или би било полезно за тях.Отвори >

Изживяване на цветовете - педагогически метод

Изключително важно е първоначално да предизвикаме у детето правилното изживяване на цветовия елемент. Ако вземете малките бои, които обикновено могат да бъдат купени в магазина и оставите децата да рисуват с четка от палитрата – тогава децата няма да научат нищо. Необходимо е детето да научи да живее с цветовете, не да вземе готовите цветове от палитрата, но да вземе разтворените във вода цветове. Тогава детето получава усещането как един цвят започва да живее до другия; то получава чувство за вътрешна хармония и за вътрешно изживяване на цветовете…. И макар това да носи трудности, ако по този начин въведем децата първоначално в цветовия елемент, такаОтвори >

Картофи, материализъм, мозък и зрение

…прекомерната употреба на картофи нанася вреда на главата. Прекомерната употреба на картофи оказва върху човека следното влияние. Виждате ли, картофите съдържат малко белтъчини. Поради ниското съдържание на белтъчини те са добър хранителен продукт за човека. Вследствие на ниското съдържание на белтъчини, картофите, – ако обаче човек умерено ги употребява заедно с други продукти, – са добро средство за храна. Обаче, картофите съдържат извънредно много нишесте, което вътре в човека трябва да се превърне в захар; отначало в декстрин, а после в захар. Преди вече съм ви казвал; ако човек прекалява с картофите, главата му е принудена твърде много да работи; това е естествено, защото главатаОтвори >

Рудолф Щайнер за белтъчното хранене

За да си създадете по-пълна картина, ми се иска днес към обсъждания въпрос за силното въздействие на отровите, да добавя въпроса за това, което се открива в повече или по-малко здравото тяло при хранене. Често съм говорил за храненето; въпреки това отново ще го обсъдим, вземайки предвид обсъжданото последния път. При хранене човек приема основно три или четири вида продукти. На първо място от хранителните продукти – това е белтъкът, с който се запознавате най-добре, като вземете кокошо яйце. Белтъкът се произвежда, както от растението, така и от животните или човешкия организъм. Както на човешкия, така и на животинския организъм за производството на белтък саОтвори >

За фалшивото ясновидство - антропософско разбиране

От ХХ век насам цялото човечество несъзнателно преминава от другата страна на Прага и не може нито да разпознава, нито да отклонява действащите в тази сфера противоборстващи сили. А това го изправя пред опасността да тръгне по няколко лъжливи пътеки, между които и едно все по-често срещано явление – постигането от различни хора на едно остаряло ясновидство, което има характер на завръщане. Най-съществената черта на това ясновидство е разминаването на имагинативните картини, до които достигат „зрящите”, при което всеки вижда само своето. Фалшивото ясновидство се появява преди всичко, за да попречи на човечеството да съзерцава етерния Христос. Докато новото християнско ясновиждане по своята същност е такова, че хората, които го постигат, рано или късно щеОтвори >

Въздействието на музиката върху човек в кома от духовно-научна гледна точка

Антропософската музикална терапия предоставя част от възможностите на антропософски ориентираната медицина да въздейства превантивно, терепевтично и оздравително върху човешкото тяло и душа. Няколко думи за антропософската медицина… През юни 2013 г. в Брюксел, антропософската медицина, която е част от комплементарната и алтернативната медицина, е защитена в Европейския парламент със следните факти: 67 на сто от населението на Европа използва алтернативна медицина, в това число и антропософски ориентирана медицина. Това е медицина, която има 0.05 % странични ефекти, дава една по-голяма преживяемост при онкологични заболявания, което се базира на изследвания на лекари от Швейцария, Германия, Франция, където има и няколко университета, както и катедри по АнтропософскаОтвори >

Зародишната клетка на Антропософското движение

Преди около 100 години, и по-точно през 1899, след като в продължение на две десетилетия разработи основите на науката за свръхестествения свят, антропософията, Рудолф Щайнер предприе първия си опит да излезе пред обществеността, и то по повод 150 годишнината от рождението на Гьоте – 28 Август 1899 – избирайки за тема неговото тайно откровение в загадъчната „Приказка за Зелената Змия и Красивата Лилия“. Дори и запознатите с антропософията на Рудолф Щайнер днес биха могли да попитат защо той се спря на тази приказка? Изборът на Рудолф Щайнер беше сериозно обмислен. Още в младежките години на своя живот той си беше поставил една далечна цел: ДаОтвори >

Какво ми казва това страдание, какво ми казва тази радост?

Удоволствието и страданието, радостта и скръбта трябва да станат средство на изследователя за познаването на нещата. С това той не ще изгуби нищо от своята чувствителност спрямо радостите и скърбите, но ще ги владее, за да му открият природата на нещата. Този, който се развива в това направление, познава какви учители са радостта и скръбта. Той ще чувства заедно с другите същества и така техните думи ще му се открият. Изследователят няма да казва вече – „колко страдам!“ и „колко се радвам!“ – а ще казва: „Какво ми казва това страдание, какво ми казва тази радост и на какво ме учи?“ Той предлага себе си,Отвори >

За срещата между двама (две) души

Говорим ли земно-човешки, ние говорим за необходимост и свобода. Говорим ли небесно-космически, ние говорим за лунното и слънчевото битие. Нека да потърсим лунното и слънчевото въздействие в плетеницата на нашата съдба. Ние разглеждаме живота на даден човек. Обикновено сме доволни, че само срещаме този човек, защото не наблюдаваме много от живота, а до голяма част го приемаме без да мислим. Но разгледаме ли задълбочено отделния човешки живот, ние виждаме, че когато двама души се срещнат в живота, техните пътища наистина са направлявани по един забележителен начин. Двама души, да речем, единият на двадесет и пет години, другият на двадесет се срещат. Разгледат ли какво саОтвори >

Когато се яви стремеж за духовно обогатяване по-лесен начин се ражда нещо вредно

Често ми се е внушавало, че книгите трябва да бъдат написани в популярна форма. Аз винаги съм се опълчвал срещу това защото фактът, че моите книги не са популярни е един техен съществен белег: такива трябва да бъдат те. Когато се излее във всевъзможни неясни форми това, което нашата духовнонаучна литература предлага, и след това тези неясни форми се предадат на публиката, защото както се казва те са популярни, от една страна се служи за удобство, а от друга страна ще се причини голяма пакост. Защото винаги, когато се яви стремеж за духовно обогатяване по-лесен начин, без усилие на мисълта се ражда нещо вредно. Работата, която извършваме, когато се стремим даОтвори >

Влиянието на алкохола при зачеване - антропософски извадки

При мъжа става така, че при пиенето на алкохол по съответен начин се повлияват белите кръвни телца. И тогава, когато под влияние на алкохола настъпи оплождане, или когато оплождането е заразено от прекомерно количество алкохол, тогава семето на алкохолиците ще бъде развалено по такъв начин, че то ще стане извънредно подвижно. […] От мъжа се отделят множество сперматозоиди, които си имат по едно телце. В семенната течност има безброй много такива сперматозоиди. А на това телце, което тези сперматозоиди си имат, има и по една тънка опашчица. И чрез това тънко камшиче сперматозоидите са подвижни и могат да оплождат. Те правят най-сложните движения, като едноОтвори >

лабиринт

Най-напред трябва да се каже, че правилата на поведение за духовния ученик са изисквания, които отговарят на строги закони. И като такива те се отнасят само за взаимовръзката между изпълнението на определено изискване и напредъка на ученика при издигането му във висшите светове. Ти би трябвало да се въздържаш от критика, означава: Толкова, колкото при случаи в живота, когато външните условия те изкушават за осъждане не последваш това изкушение, а без всякаква критика работиш за поправянето на вредното, лошото и т. н., в същата степен се издигаш нагоре. Въздържането от критика съвсем не означава да минаваш с безразличие покрай лошото, грозното и т. н., иОтвори >

лабиринт

…Езотерикът ще забележи, че докато употребява силите си за вътрешното си развитие, известни несъвършени качества, които е имал преди, се засилват. Към тези качества принадлежи например засиленото критикуване на другите хора. Всички хора критикуват. Но езотерикът следва да е наясно, откъде произлиза това желание за изолация. Чрез упражненията ние повишаваме и засилваме азовото си чувство, нашия егоитет и това критикуване тогава е желание да се наложим над другите, желание да сме нещо особено, нужда от отделяне от другите. Езотерикът изгубва интерес към много от външните неща, на които преди е обръщал много повече внимание. Това стига толкова далеч, че някои езотерици имат чувството, че неОтвори >

подкова

… Нашата цивилизация тласка хората по-скоро към критика и осъждане, отколкото към смирение, преклонение и жертвоготовност. Дори децата ни предпочитат да критикуват и рядко изпитват уважение. Но всяка критика, всяка осъждаща мисъл прогонва душевната сила, необходима за висшето познание, докато самоотверженото преклонение развива тази сила. С това заставаме срещу нашата цивилизация. Тук не става дума да съдим и критикуваме нашата цивилизация. Напредъкът на съвременната култура се дължи тъкмо на критиката, на съзнателната човешка преценка, на максимата „всичко изпитвайте и приемайте най-доброто“. Човек никога не би постигнал съвременното равнище на науката, индустрията, съобщенията и законодателството, ако не упражняваше критиката навсякъде; ако не прибягваше до мащабите наОтвори >

статуя на ангелче

През по-нататъшното развитие в шестата подраса на петата коренна раса огънят на Кундалини ще придобие огромно влияние върху онова, което живее в човешкото сърце. Човешкото сърце наистина ще има този огън. Отначало това изглежда само символизъм, но тогава човекът наистина ще бъде проникнат от една сила, сила която ще живее в неговото сърце, така че през шестата коренна раса той вече няма да прави разлика между своето благоденствие и благоденствието на всички. Човекът така дълбоко ще бъде проникнат от огъня на Кундалини, че ще следва принципа на любовта като свое собствено най-вътрешно естество. … Така петата коренна раса е насочена към висотите, които запалват божественияОтвори >

Молитва преди хранене Семената покълват в нощта на Земята, Зеленината пониква чрез мощта на Въздуха И плодовете узряват чрез силата на Слънцето. Така покълва душата в олтара на Сърцето, Така разцъфва духовната мощ в светлината на света, Така узрява човешката сила в славата на Бога. Рудолф Щайнер    Отвори >

И всъщност пред всеки, който иска да се развива според учението на Кришна, се издига тъкмо този идеал: някога той да стане като един Парамаханса, или с други думи, да стане като онзи посветен, който е оставил зад себе си цялото материално съществувание и триумфира над своите собствени дела в сетивния свят, който живее в един чисто духовен свят и е преодолял сетивната реалност до такава степен, че не изпитва вече никаква жажда за прераждане, и не желае да има нищо общо с досегашния си живот в сетивния свят. Ето как Бхагавад Гита ни представя освобождаването от Майя, преодоляването на Майя. Колко различно е настроениетоОтвори >