Пребъдете - беседа от Учителя, 27.05.1917

Беседа от Учителя, държана на 27 май, 1917 г. София. Текст на беседата: Пребъдете „Ако държите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата Любов.“ (Йоана: 15:10) „Ако държите моите заповеди и пребъдете в любовта ми“. Думата „ако“ в оригинала има друго значение, а не, както в български език – условие. Глаголът „държа“ има отношение към човешката воля. Да държим заповедите, значи, да ги изпълняваме, а изпълняването става само с участие на волята. Който не изпълнява Божиите заповеди, не може да пребъде в Неговата Любов. Значи, не е достатъчно човек само да пребъдва вОтвори >

Съхранение на душевната енергия – беседа от Учителя, 10.06.1918

Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 10 юни 1918 г. В изпълнение на: Владимир Ангелов.  Отвори >

Неделими неща - беседа от Учителя, 15.12.1944

Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 15 декември 1944 г. В изпълнение на: Владимир Ангелов   На този адрес може да превръщате youtube видеа в аудио файлове >>  Отвори >

Най-добрият подарък – беседа от Учителя, 17 12 1944

Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 17 декември 1944 г. В изпълнение на: Владимир Ангелов   На този адрес може да превръщате youtube видеа в аудио файлове >>Отвори >

Взимане и даване - беседа от Учителя, 06.05.1917

Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 6 май 1917 г. В изпълнение на: Владимир Ангелов   На този адрес може да превръщате youtube видеа в аудио файлове >>  Отвори >

Важността на малките неща

Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 3 август 1914 г. в София. В изпълнение на: Владимир Ангелов   На този адрес може да превръщате youtube видеа в аудио файлове >>  Отвори >

Талантите

Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 27 април 1914 г. в София. В изпълнение на: Владимир Ангелов   На този адрес може да превръщате youtube видеа в аудио файлове >>  Отвори >

Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 6 юли 1914 г. в София. В изпълнение на: Владимир Ангелов   На този адрес може да превръщате youtube видеа в аудио файлове >>  Отвори >

Важността на малките неща (аудио беседа)

Гледайте да не презрете едного от тези малките, защото ви казвам, че ангелите им на Небесата винаги гледат лицето на Отца Моего, Който е на Небесата. (Ев. Матей 18:10) Изобщо хората от двата пола имат стремеж към велики неща, към големи работи; всеки, по една вътрешна слабост, презира малките работи. Дават ви едно петаче, казвате: „Не струва нищо; да са хиляда, 10, 100 хиляди лева, разбирам, но петаче – аз не съм просяк!“ Дават ви един орех – „Ти ме обиждаш; да ми дадеш 5–10 килограма, разбирам, но с един орех ти, господине, подиграваш ли се с мене?“ Като се стремим към големи работи, ниеОтвори >

Общение с Бога - аудио беседа от Учителя, 23.11.1930

Общение с Бога Животът, в своите прояви, има една реална и една нереална страна. Тия прояви имат свои практически и теоретически значения. Запримeр, да вярва човек, това е една от теоретическите страни на живота. Каквото и да мисли човек за вярата, това е все още теория. В такъв случай всички хора се различават в своите теоретически възгледи за вярата и за живота. Обаче, по отношение на реалното в живота, т.е. по отношение на съществената страна на живота, всички хора, както и всички живи същества, изобщо, имат еднакви схващания, както и еднакви опитности. Значи, в реалността на нещата има единство. Например, когато дойде радостта, тя произвеждаОтвори >