Свети, свети!

Когато разумните същества биват заменени с абстрактното понятие “енергия”; когато Божествената мъдрост бива убивана в понятието „информация“; когато творческата същност на Бог бива свеждана до елементарни частици и вълни; когато всичко това бива облечено в една догма, взимаща живота за съвпадение на биохимични процеси – тогава може да си спомним песента на Марин Камбуров: Малката свещ Сутрин рано стани, умий се, облечи, Богу благодари, книгата отвори, знай, ученик си ти, учи, учи! А слънце щом изгрей, мрак тъмен разпилей, дар Божи приеми, с Любов се облечи, знай, слуга Божи си, служи, служи! Във бурни, страшни дни, кога грехът цари и света злият маг обвива сОтвори >

На Него разчитайте всякога!

Та казвам, единственото нещо, в което трябва да вярвате, е, че вие сте по-силни от всичко. Не в смисъл: силни да управлявате света, то е насилие. И не да вярвате, че сте най-слабите хора. То е другата самоизмама, заблуждение. Но да знаете, че онова, което човек има в себе си, никой не може да му го вземе. Никой не може да го измени. Или другояче казано: Бог, Който живее вътре в мене или Бог, Който живее вътре във вас, няма никоя друга сила, която може да го изпъди из вас навън. И сега, ако вие разбирате идеята, че Бог е нещо, което влиза вътре въвОтвори >

Вложете целия си капитал, т.е. ума, сърцето, волята, душата и духа си, в Божествената банка

Сегашните хора отдават неуспеха си на външните условия. Мнозина мислят, че ако са богати, ще постигнат много неща. Всъщност, богатите хора постигнали ли са всичко? Външният им живот донякъде е уреден, но вътрешният не е. Вътрешните възможности не зависят от външните условия. И бедният, и богатият човек имат своите положителни и отрицателни черти. Богатството и сиромашията са преходни състояния, през които всеки човек минава. Когато влиза в по-висока област на живота, човек трябва да мине през сиромашията, да се откаже от своите стари навици и разбирания. Като осиромашее напълно, той влиза в по-висока област на духовния живот. Щом влезе в новия живот, човек започва даОтвори >

Къде е Бог?

Царството Божие е вътре във вас. (Лука 17:21) Едно семейство имало двама синове. Братята били големи палавници. Постоянно правели бели и от тях можело да се очаква всичко най-лошо. Родителите им опитали какво ли не, за да ги вразумят – но напразно. Накрая, като не могли да измислят нищо повече, напълно отчаяни, те се обърнали към местния свещеник за помощ. „Може би, ако открият Бог, ще се вразумят”, казали те на отчето и той се съгласил да говори с момчетата, стига да не е с двамата наведнъж. Родителите завели първо по-малкия си син в църквата. Обещали му, че скоро ще се върнат да го вземат,Отвори >

Шрила Прабхупада

Публикуваме отговорите на въпросите към индийския духовен учител Шри Свами Прабхупада, в които той излага необичайните си виждания за предотвратяване на престъпленията, за истинските цели на цивилизацията, за общата кауза, която може да свърже хората. Въпрос: Разбрах, че имате идеи, с които можете да помогнете в усилията ни да предотвратим престъпността. Много ми е интересно да ги чуя. Шри Прабхупада: Разликата между един благочестив човек и един престъпник е тази, че единият е с чисто сърце, а другият е замърсен. Това замърсяване е като болест под формата на необуздана похот и алчност в сърцето на престъпника. Днес хората са в такова болестно състояние и затоваОтвори >

Слънце и море

Аз не искам да ви дам някои правила, понеже можете да си навлечете беля на главата. В 1914 година аз исках да дам едно благо на хората, за което им препоръчах да се греят на слънцето и те така изопачиха това нещо, че вместо да се греят, някои от тях започнаха да се кланят на Слънцето. Няма защо да се кланя човек на Слънцето, освен на Бога. Само Първата Причина, само Вечният, Който регулира всички неща, само Той е достоен да Му се кланя човек. Иначе нито на Луната, нито на Месечината, нито на когото и да е, трябва човек да се кланя. Човек можеОтвори >

– … има и естествени промени, обаче ние можем да изменим една естествена промяна в Природата. Ние можем да спрем Божието благословение, което иде, но можем да спрем и Божието наказание, което се готви. – Как? – Като се разкаем, ще спрем наказанието, а като сгрешим, ще спрем благословението. Тъй че когато Господ реши да направи нещо, не мислете, че Той е абсолютно решен – щом ти измениш намерението си, и Бог изменя решението Си. Бог е толкова благ! Каквото изменение направиш в намеренията си, такова решение и Бог взима спрямо теб. Той е отражение на нашия живот. Ще ви кажа как да постъпвате, ако сеОтвори >

Всичко седи в онези светли мисли, които всеки ден добиваме, онова светло чувство, онези светли постъпки. То е великата радост, те са вечните блага, които славят човека. Всяка светла постъпка те слави. Тя е, която те обича, тя върви с тебе. Една светла мисъл, тя е, която върви с тебе. Те са, като заминаваш за другия свят, те идат като свидетели. Тия, които идат против тебе, те не са които те обичат. Светлите мисли, светлите чувства, те са богатството на човека, те са неговата култура, те са неговата сила. Затова Христос говори, като казва: ако не се родите от вода и Дух. И казва тогава:Отвори >

Благи Господи, който Си на Небесата и в мен, моля Ти се, проводи ми Виделината и Любовта Си. Помогни ми да Те търся, да се стремя към Теб, да Те Любя и да разкривам благите дарове, които Си вложил в мен. Научи ме да Ти служа и да ходя в Твоя път на Светлината, в която озарява Твоята Любов. Укрепи ме, дари ми разум и доброта, за да Те откривам във всичко и да Ти служа винаги. Възкреси в мен, Любовта, с която ме изпълваш. Възкреси ме така, както възкресяваш житните зрънца. Посей ме на нивата Си, възрасти ме към Теб, научи ме да придавамОтвори >

Учителя за Христа - от Боян Боев

Ще изложа значението на Христа и схващането според Учителя и на края ще прочета избрани места от беседите му. Наистина няма лекция, където Учителя да не говори за Христа. Тези хора, които не са запознати с окултната наука мислят, че Христос е подобен на другите основатели на религиите: като Буда, основател на будизма, Хермес на хермоизма, Зороастър на персийската религия, Мойсей – основател на еврейската религия, и т. н. (Но Христос не е като тях.) От окултни изследвания се вижда, че Христос не е от човешка еволюция. Основателите на религии са хора като нас, само че много са работели върху себе си, достигнали са едноОтвори >

индийска притча   Един човек отишъл при свещения Рамануджа и казал: — Искам да намеря пътя към Бога. Помогни ми! Рамануджа внимателно го погледнал и попитал: — Кажи ми най-напред, ти обичал ли си някого? Мъжът му отвърнал: — Аз не се интересувам от светски работи, любов и прочие. Аз искам да стигна до Бога! — Моля те, помисли още веднъж. В своя живот обичал ли си жена, дете или който и да е друг? — Аз вече ти казах, че не съм обикновен мирянин. Аз съм човек, който иска да познае Бога. Всичко останало не ме интересува. Не съм обичал никого. Очите на РамануджаОтвори >

Псалом 91 Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да сеОтвори >

Здраве приятели 🙂 За тези , които се чудите, де ли съм се дянал, с какво съм се захванал или пък какво ново съм прихванал, споделям,че не съм изчезнал, просто си взех няколко месечна отпуска от виртуалното пространство и съм по скоро на всякъде :). Тъй стана,че се отдадох на творчество и разходки в, които времето тъй приятно лети,че виртуалното пространство реши да не ме закача :).  Но вярвам всички знаете колко ми липсвате  без да я има липсата разбира се:) , колко  не съм ви забравил и отпращам светли мисли и чувства към всички вас:), колко Любов ви дарявам докато на сам на тамОтвори >

А вечен живот е това, да познават Тебе, Единаго и Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Исуса Христа. (Ев.Йоан 17:3) Как можете да придобиете вечния живот? Вие не сте още живяли. Вие мислите, че живеете, и казвате: „Аз живея“. Вие, наистина, имате живот, но той не е ваш; той е живот заложен; утре ще се яви онзи, на когото дължите, ще представи полицата за дълга ви, ще ви тури в затвора и ще вземе живота ви. Ще ви сложат на носилка, попътьом просто ще дойде да потвърди присъдата, като ви прочете една заупокойна молитва, да ви помене Господ в Своето Царство, т.е. да бъде милостивОтвори >

Интервю с Лев Толстой (продължение) Връзка към първата част > Връзка към втората част >   За несъпротивлението на злото с насилие (законът на любовта вместо закона на насилието) – Защо учението на Христос не е било разбрано веднага? – Това, че християнското учение не е било прието в пълното си значение тогава, когато се е появило, а било прието само във външен, извратен вид, е било и неизбежно и необходимо. Учение, което разрушава цялото съществуващо устройство на света, не би могло да бъде прието при своето появяване в цялото си значение. А било прието само във външен, извратен вид. Хората, тогава огромното болшинство хора,Отвори >

Интервю с Лев Толстой (продължение) Връзка към първата част > За несъпротивлението на злото с насилие (законът на любовта вместо закона на насилието) – Но нима в реалния живот може без насилие? – Разбира се, властващите ще казват, че без насилие не може да има никакъв ред и добър живот, разбирайки под “ред” такова устройство на живота, при което малко хора могат да се ползват в излишество от труда на други хора, под “добър” живот пък разбирайки безпрепятственото водене на такъв живот. Но колкото и несправедливо да е това, което те говорят, разбираемо е, че те могат да говорят така, защото унищожението на насилието щеОтвори >

Чистота Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост се състои в умерено ядене и спане, в умерен живот. Чистият живот изключва всичко, което би могло да скъси живота. Има блага, които придобити преждевременно стават причина да се изгубят чистотата, добротата, знанието.   Стремеж Желая на всички ви да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него постоянно се стремете.Отвори >

Учителят Петър Дънов казва за Толстой: „Толстой казваше в Русия да се обърнат към Господа, но не го послушаха; той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня – след това Русия пострада.” („Сила и живот”, IV т., беседа „Добрият пастир”, с. 513 ) … Идеи на Толстой за ненасилствена съпротива, изразени в книги като „Царството Божие е вътре във вас“, оказват силно влияние върху по-късните водачи на движението за ненасилие, като Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг. Махатма Ганди казва: „В лицето на Толстой Русия ми даде учителя, който постави рационалните основи на принципа АХИМСА (НЕНАСИЛИЕ).“ … Пролетта се познава, чеОтвори >