За исихазма - от Влад Пашов

Както казва Учителят, третата вълна на Бялото Братство, излизайки от Египет, отива в Индия, където стимулира някои духовни идеи, за чиято дейност няма никакви сведения, затова само споменавам, че вълната е минала оттам.Отвори >

Учителя за богомилите - втора част

Учителя за богомилите – към първа част >> Третата вълна дойде, когато на мястото на Римската империя възникнаха новите държави. Те нахлуха в Римската империя, разрушиха я и на нейно място изградиха своите национални държави. Тези нови народи,Отвори >

Спомени за Боян Боев от Влад Пашов (откъс)

Боян Боев с Учителя Беинса Дуно Не е безинтересно как брат Боев е дошъл в контакт с окултните идеи. Като ученик в гимназията той се среща с Учителя, който обикаля страната, държи сказки иОтвори >

Спиритизъм, медиуми и ченълинги според Учителя - от Влад Пашов

В духовния свят всеки сам трябва да освети нещата, за да ги види. Всеки сам трябва да стане проводник на Божествената светлина, за да види. Дадох по-горе определението на Учителя за ума, катоОтвори >

огън

Ползата от преминаването през чистилището е тази, че човек като страда тъй, както другите са страдали от неговата нечестност, жестокост, нетолерантност и други слабости, се научава на ред добродетели, които ще прояви вОтвори >

молитва

Понеже при смъртта и в течение на трите дена, душата преглежда изтеклия си живот, който се изрежда пред нея в картини, от момента на смъртта до момента на раждането, затова не трябва даОтвори >