Три правила за приложение от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Сега си запишете следните три правила за приложение: 1. Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си да обхване и недостатъците на хората; и продължавайте свещения път на сърцето към Бога на Любовта, при най-големите несгоди. 2. Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си. Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие. Него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума към Истината и през най-голямото противоречие. 3. И когатоОтвори >

Учителя Беинса Дуно за свободната воля

Мнозина говорят за свободната воля и казват, че човек може да живее, да мисли, да чувствува и да постъпва, както разбира и както иска. Наистина, човек има свободна воля и може да живее, както иска, но съдба ще има за него. Той няма да се освободи от отговорност за постъпките си.   … Отде произлиза коренът на думата воля? Отговор: От латинския глагол „волло“, който значи „искам“. Волята подразбира искане. … Под воля, изобщо, трябва да се разбира желание да се прави нещо. … От съвременните хора на един милион души може да се намери само един със свободна воля. Защото под човек със свободна воляОтвори >

Методи за отслабване на волята

В днешно време има добре разработени методи за отслабване на волята. Те са изпитани и дават своите резултати. Разбира се, тук ще се разграничим от разглеждането на волята като вид упорство, а ще я разгледаме по-близка до желанието за живот, като нещо, което извира от нас. Именно волята, може да подхрани едно упорство, но тя не е упорството, а стремежът и желанието. Волята ни е помагала да се научим да ходим като малки – след всички падания, отново сме събирали сили, за да се стремим нагоре. Волята подлежи на разгръщане и потискане, разбира се възможни са множество отклонения и изопачавания. За тях пък трябва даОтвори >

– … има и естествени промени, обаче ние можем да изменим една естествена промяна в Природата. Ние можем да спрем Божието благословение, което иде, но можем да спрем и Божието наказание, което се готви. – Как? – Като се разкаем, ще спрем наказанието, а като сгрешим, ще спрем благословението. Тъй че когато Господ реши да направи нещо, не мислете, че Той е абсолютно решен – щом ти измениш намерението си, и Бог изменя решението Си. Бог е толкова благ! Каквото изменение направиш в намеренията си, такова решение и Бог взима спрямо теб. Той е отражение на нашия живот. Ще ви кажа как да постъпвате, ако сеОтвори >

Сега си запишете следните три правила за приложение: Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си да обхване и недостатъците на хората; и продължавайте свещения път на сърцето към Бога на Любовта, при най-големите несгоди. Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си. Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие. Него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума към Истината и през най-голямото противоречие. И когато волята ви сеОтвори >

Можем да характеризираме тези три принципа на човешкия живот като три велики сили, които работят за неговото съграждане. Сами по себе си те са невидими и не можем да ги конкретизираме и изпитаме като материални сили, но те се изразяват в трите главни системи на човешкия организъм, от които можем да съдим за тяхната проява и дейност. Принципът на ума или силата на умствения живот се обуславя от мозъчната нервна система, в която главната роля играят мозъкът, нервната система и сетивата на човека. Принципът на сърцето или силата на чувствителността е свързана с неговата дихателна, кръвоносна и храносмилателна системи, в които главната роля играят дробовете,Отвори >

Свободната воля е нещо, до което човекът може да се издигне само след тежка и продължителна борба. Но в кой момент от своето развитие човешката воля е напълно свободна? Тя никога не е свободна, защото всеки миг може да попадне под влиянието на Луцифер и Ариман. Тя не е свободна, защото всеки човек, минавайки през Портата на смъртта в хода на пречистването, което може да продължи десетки години, има едно характерно изживяване. Най-същественото от живота в Камалока е, че ние ясно виждаме до каква голяма степен злините и несъвършенствата, които сме внесли в света, са в основата на нашето лично несъвършенство; ние ясно виждаме, какОтвори >

Кой светия, който е дошъл на Земята, не са го оцапвали? За кого вестниците не са писали? Кой християнин на времето си не е бил преследван? Какви ли епитети не са туряни на християните по това време, пък и до днес още се преследват всички хора с нови идеи. Какви ли епитети не са туряни на жената? Цели романи има писани за нея. Когато някой писател иска да въздигне една жена, той ще окаля друга. Едната ще я представи като разумна жена, а другата – паднала жена. И по този начин, чрез този контраст, той ще въздигне едната, а другата ще понижи. След това щеОтвори >

Още отдавна, преди да дойда тук и сега, този който ме изпрати ми каза: „Не забравяй да бъдеш волеви, да прилагаш волята винаги и постоянно. Това е правилния път. Като те пратим долу ще ти бъде трудно, но не по-трудно отколкото можеш да носиш. За по-тежките товари, ние ще се погрижим. Запомни – пътят на волята е пътят на Любовта. Това е твоят път. Не смесвай упорството с воля. В съседно царство на това, в което ще си ти, ще е запазено правилното значение на думата воля – обичам. Волята е онзи импулс, който идва в теб, когато обичаш. Бъди постоянен във воленето, тогава щеОтвори >