Три правила за приложение от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Сега си запишете следните три правила за приложение: 1. Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си да обхване и недостатъцитеОтвори >

Методи за отслабване на волята

В днешно време има добре разработени методи за отслабване на волята. Те са изпитани и дават своите резултати. Разбира се, тук ще се разграничим от разглеждането на волята като вид упорство, а щеОтвори >

– … има и естествени промени, обаче ние можем да изменим една естествена промяна в Природата. Ние можем да спрем Божието благословение, което иде, но можем да спрем и Божието наказание, което се готви.Отвори >

Сега си запишете следните три правила за приложение: Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си да обхване и недостатъците наОтвори >

Можем да характеризираме тези три принципа на човешкия живот като три велики сили, които работят за неговото съграждане. Сами по себе си те са невидими и не можем да ги конкретизираме и изпитамеОтвори >

Свободната воля е нещо, до което човекът може да се издигне само след тежка и продължителна борба. Но в кой момент от своето развитие човешката воля е напълно свободна? Тя никога не еОтвори >

Кой светия, който е дошъл на Земята, не са го оцапвали? За кого вестниците не са писали? Кой християнин на времето си не е бил преследван? Какви ли епитети не са туряни наОтвори >

Още отдавна, преди да дойда тук и сега, този който ме изпрати ми каза: “Не забравяй да бъдеш волеви, да прилагаш волята винаги и постоянно. Това е правилния път. Като те пратим долуОтвори >