Храносмилане, дишане, мислене

Много от страданията на съвременните хора се дължат на неправилното хранене. Те ядат механически. Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща. Той яде, без да мисли за храненето, като процес, който се извършва в организма. Той не мисли и за храната, която приема в стомаха си. Същевременно той не благодари за благото, което му се дава в момента. Следователно, искате ли да бъдете здрави, мисълта ви трябва да присъства във време на храненето. Яжте и мислете за това, което ядете; яжте и благодарете, че има, какво да ядете. Изобщо, здравият човек се отличава с непреривностОтвори >

Учителя: Искате ли да бъдете здрави, дишайте дълбоко

Едно трябва да се знае: здравето на човека зависи от законите, които управляват неговото тяло. На първо място здравето зависи от мисълта на човека. Като знае законите на мисълта и правилно ги прилага, човек е здрав. Ние не говорим за обикновената човешка мисъл, придружена с тревоги и безпокойства. Ние имаме предвид светлата и възвишена мисъл. Човек, на когото мисълта е възвишена, права, той има особена топлина, особен пулс, особено отношение към нещата. Който няма правилно отношение към въздуха, той не може да бъде здрав. … Правете опити, сами да се лекувате чрез дишане. Ако ви боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете сутрин, предиОтвори >

Уводни думи към дишането от окултно гледище

Изучаването на материалния свят е необходимо. Но това е само външната страна на истината. Можем да вземем за пример дишането. То си има една външна и една вътрешна страна. И който знае само външната страна на дишането, той не може да има ония резултати, които са желателни. Знае се, че въздухът е съставен от около 79 азот, около 20 кислород, плюс малко водни пари, въгледвуокис и минимални следи от елементите неон, аргон и пр. Обаче, въздухът е проникнат и от нещо повече. Това е загатнато и в Библията, дето е казано: „Бог вдъхна в ноздрите на човека дихание на живот, и стана човек жива душа“Отвори >

Иван Гарабитов - видео

  Вярата е най-голямото постижение. Ако ние не познаваме себе си, как може да постигнем нещо? Ако не обичаме себе си не може да обичаме близките си, не може да обичаме и притятелите, не може да обичаме и неприятелите. Няма ли любов, няма ли благодарност, няма ли прошка, ние сме пътници. Първо е дишането. Ако заредим клетките с кислород ставаме изключително силни. Като поемем 4-5 пъти пълно въздух, ние сме се възстановили и заредили. Второто нещо е правилното мислене. Не мислим ли правилно – не постигаме нищо. Третото нещо е правилното пиене на вода. Водата е лекарство, когато се взема преди хранене и отрова, когато се вземаОтвори >

Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото има човек, трябва да се тури в приложение, действие. Често се употребява думата „вкисване“, например чувствата вкисват.Сега с вас младите може да се правят големи реформи. Ако вие не се свържете със законите на природата, ще имате същите резултати както старите. Трябва да започнете с тялото си. Например знаете ли какво е набирането на пикочна киселина в човешкия организъм, или какво нещо е слабо дишане? После, знаете ли на какво се дължи оная вътрешна инертност, оня мързел у човека? Има един „свещен“ мързел у човека. Хората го наричат „свещена почивка“ или „свещен покой“ –Отвори >