За да бъдат силни хората, първо трябва да бъдат добри

Всички говорят за любовта, но не я познават. Те не знаят какви са качествата на любовта. Като разискват върху любовта, най-после те казват, че са готови да обичат, но ако и тях обичат.Отвори >

Да видя доброто в това зло

Ние все повече се приближаваме до тази истина, която човек трябва да издълбае в своята душа като една възвишена морална истина: “Когато виждаш злото в този свят, не си казвай: – Ето нещоОтвори >

Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Днес, в пе­та­та сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епоха, ние се на­ми­ра­ме на­й-­дъл­бо­ко в ма­те­ри­ята и съз­да­ва­ме на ужас­ни­те де­мо­нич­ни си­ли за следващата. Там, къ­де­то пре­об­ра­зу­ва­ме прад­рев­но­-с­ве­ще­но­то във фи­зи­ческо­-ме­ха­нич­ни неща, ние ра­бо­тим на­до­лу под фи­зи­чес­кия план.Отвори >

Всъщност има добро и зло и битка между тях

Знанието за съществуването на добро и зло и битка между тях е било живо в човечеството почти през цялото време, с изключение на по-новите времена. Но дори и в нашето време това знаниеОтвори >

Ти имаш толкова възможности за Доброто, колкото и за злото

Законът е такъв: в даден случай човек има толкова условия да каже Истината, колкото и да я откаже; в даден случай човек може да направи и добро, и зло – това са възможности.Отвори >

Сам Харис

Въпросите за доброто и злото, правилното и грешното по принцип се смятат за неразрешими от науката. Но Сам Харис смята, че науката не само може, но трябва да се смята за авторитет поОтвори >

Алберт Швайцер

Алберт Швайцер (1875-1965), мислител, лекар, органист, мисионер На 4 септември 1965 г. умира един от най-великите мъже на нашето време – Алберт Швайцер. На него принадлежи мисълта, че иска да направи живота сиОтвори >

Калоян Гичев и Иван Андонов

  За доброто, добрините и даряването си говори с Иван Андонов – Творецът в мен. Един топъл разговор за нещата, които променят живота ни. Повече за инициативата: www.dardobro.com   Видеото е запис на предаванетоОтвори >

Дар добро

Група доброволци, задружно събрали се да работим, за общото благо. Ние сме допълващи се съидейници, които вярваме, че Доброто е основа на Живота. Всеки, който иска безкористно да помага, е добре дошъл даОтвори >

роза

Понякога в живота получаваме чудесни възможности. Бог ни изпраща един голям подарък – да познаем себе си, да се осветим и да видим до къде сме стигнали. Това често става чрез самите насОтвори >

сърца

  Мисли за доброто: За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш. — Лев Толстой За награда на доброто дело служи самото му извършване. — Сенека Правете добро при всичкиОтвори >

изгрев

Когато попитам сърцето си разбирам – всичко се променя и светът всеки миг става по-добър. Аз разбирам, че тази топлина, която се влива в него от моята душа се влива във всички сърца.Отвори >

Вярвам, че светът е съвършен. Търся и откривам постоянно това съвършенство. Всичко е на място. Наблюдавайки това съвършенство, всъщност разбрах, че то не е статично, а постоянно развиващо и разширяващо се. Светлите съществаОтвори >