Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Днес, в пе­та­та сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епоха, ние се на­ми­ра­ме на­й-­дъл­бо­ко в ма­те­ри­ята и съз­да­ва­ме на ужас­ни­те де­мо­нич­ни си­ли за следващата. Там, къ­де­то пре­об­ра­зу­ва­ме прад­рев­но­-с­ве­ще­но­то във фи­зи­ческо­-ме­ха­нич­ни неща, ние ра­бо­тим на­до­лу под фи­зи­чес­кия план. Долният свят ще бъ­де това, ко­ето чо­ве­кът съз­да­ва по то­зи начин. Трябва да сме наясно, че и зли­те си­ли на раз­ви­ти­ето тряб­ва да бъ­дат включени. Във времето, ко­га­то те ще тряб­ва да бъ­дат преодолени, чо­ве­кът ще тряб­ва да вло­жи ог­ром­ни сили, за да пре­вър­не зло­то и де­мо­нич­но­то от­но­во в добро. Но си­ла­та му ще се уве­ли­чи от това, тъй ка­то за­да­ча­та на зло­то е да ка­ли си­ла­та на чо­ве­ка с пре­одо­ля­ва­не­то му.Отвори >

Всъщност има добро и зло и битка между тях

Знанието за съществуването на добро и зло и битка между тях е било живо в човечеството почти през цялото време, с изключение на по-новите времена. Но дори и в нашето време това знание ни е възвестявано от двата езотерични християнски импулса, излъчени през 20 век: дарът на архангел Михаил – Антропософията и обновлението на Христовото учение от Учителя Беинса Дуно. Ето какво казва Щайнер: Свободата не можеше да бъде дадена при никакви други условия, освен чрез това, че човекът сам трябва да намери избора, свободния избор между доброто и злото. … Боговете трябваше да допуснат злото не заради друго, а в името на човешката свобода,Отвори >

Милостиви ли сте? - Гатанки от небето

  Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем. (Мат. 5:42) Преди време една приятелка ми каза, че повече няма да дава милостиня на просяците по улиците. Беше видяла как едно ромско дете, просещо пред църква, отишло зад ъгъла и дало събраните стотинки на опърпан мъж, вероятно баща му, който пък след малко излязъл от близкия магазин с шише ракия. По този повод се сетих за следната история: Мъжът на една жена починал. Въпреки че било по време на война и имало голям глад, тя, вместо да ги разпродаде, раздала всички вещи на покойника, а за себе сиОтвори >

Ти имаш толкова възможности за Доброто, колкото и за злото

Законът е такъв: в даден случай човек има толкова условия да каже Истината, колкото и да я откаже; в даден случай човек може да направи и добро, и зло – това са възможности. Следователно в това, да се избере възможността на Доброто и възможността на Истината, седи силата на човека. Значи Бог ти е дал един закон, според който да постъпваш – едновременно ти разполагаш и с Истината, и с лъжата. Ако подчиниш лъжата на Истината, ти си мощен човек; ако подчиниш злото на Доброто, ти си мощен човек; ако подчиниш неправдата на Правдата, ти си мощен човек; ако подчиниш глупостта на Мъдростта, ти сиОтвори >

Разговор за човещината с Георги Изворски

Георги Изворски: Никакъв студ не трябва да вее от нас и от нашите отношения. Всички хора трябва да виждат тая топлина. Тоя свят трябва да се стопли с пламък, значи с огън. А огънят е най-големия символ на любовта. Най-важното е, най-прекрасното е да си останем хора.       Видеото е запис на предаването „Свещичка“ – брой 15.  Отвори >

Сам Харис

Въпросите за доброто и злото, правилното и грешното по принцип се смятат за неразрешими от науката. Но Сам Харис смята, че науката не само може, но трябва да се смята за авторитет по моралните въпроси, да оформя човешките ценности и да определя добрия начин на живот.    Отвори >

пчела

Не бъдете отглас на злото в света, а отглас на доброто. Това е. Не ставайте отглас на злото. Като дойде злото, мълчание. Когато питали един от великите адепти на Египет, Хермеса, какво нещо е злото, той си стиснал устните. Не говорете по това, оставете го настрана. То е огън пояждащ. Не го бутайте, не говорете за него. Мълчете за него. Нищо не говорете за него. Ако искате практически да се справите в живота със злото, оставете злото настрани. Станете проводник на доброто, а не на злото. Разговаряйте се с доброто, а не със злото. Оставете злото само да се разправя. Това го разбирате, но далиОтвори >

Алберт Швайцер

Алберт Швайцер (1875-1965), мислител, лекар, органист, мисионер На 4 септември 1965 г. умира един от най-великите мъже на нашето време – Алберт Швайцер. На него принадлежи мисълта, че иска да направи живота си аргумент на своето лично разбиране за човечност. Предлагаме откъс от неговите виждания за смисъла на етиката. „Същността на доброто е: да опазваш живот, да развиваш живот, да изведеш живота до най-висшата му стойност. Същността на злото е: да увреждаш живот, да възпираш живота в неговото развитие. Значи основният принцип на етиката е преклонението пред живота. Всяко добро, което правя на някое създание, в крайна сметка помага да бъде съхранен и развиван животътОтвори >

Калоян Гичев и Иван Андонов

  За доброто, добрините и даряването си говори с Иван Андонов – Творецът в мен. Един топъл разговор за нещата, които променят живота ни. Повече за инициативата: www.dardobro.com   Видеото е запис на предаването „Свещичка“ – брой 2  Отвори >

Дар добро

Група доброволци, задружно събрали се да работим, за общото благо. Ние сме допълващи се съидейници, които вярваме, че Доброто е основа на Живота. Всеки, който иска безкористно да помага, е добре дошъл да се присъедини и така капка по капка знаем, че заедно в имено на Любовта можем да постигнем всяко разумно Добро. Научете повече на www.DarDobro.com  Отвори >

роза

Понякога в живота получаваме чудесни възможности. Бог ни изпраща един голям подарък – да познаем себе си, да се осветим и да видим до къде сме стигнали. Това често става чрез самите нас или чрез другите. Бог ни помага да проверим, доколко любовта е изпълнила сърцата ни и до къде можем да я приложим. Дали само до самите нас, до кръг от близки или по-широко – отвъд интереса и/или съвсем безусловно. Тази проверка е само за нас, изнесена се променя. И така в някой ден Бог ни помага да погледнем и да осъзнаем, доколко сме носители на любовта, доколко даваме свобода и доколко сме даряващиОтвори >

сърца

  Мисли за доброто: За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш. — Лев Толстой За награда на доброто дело служи самото му извършване. — Сенека Правете добро при всички условия и никога не се отказвайте от него. Да прави човек добро, това е от значение първо за самия него, а после за другите. Когато правите добро, Божественото око, т.е. Висшето съзнание в Космоса, наблюдава, помага ви и се радва, че се поддавате на импулса, който доброто произвежда във вас. —  Учителя Петър Дънов  Отвори >

изгрев

Когато попитам сърцето си разбирам – всичко се променя и светът всеки миг става по-добър. Аз разбирам, че тази топлина, която се влива в него от моята душа се влива във всички сърца. Всички души говорят на сърцата, а на душите говори Бог. Когато попитам сърцето си то знае. Съвестта и доброто възрастват и възкръсват и няма сила, която да ги победи за дълго. Доброто винаги възкръсва, защото Бог живее в нас. Всеки ден има толкова много – безброй моменти, в които доброто да възкръсне. Понякога съзнателно, понякога несъзнателно. Когато попитам сърцето си то знае – доброто напредва все повече и праевръща всичко за добро.Отвори >

Темата за разумното в човека е нещо, за което разсъждавам. В този път на търсене и разкриване приех, и се зарадвах на следните, мисли, които сега ще споделя. Има ситуации, в които надделява разумното, в най-добрия смисъл. Тогава като че ли вдъхновението и светлите мисли се съчетават и правят един малък празник. Празник, в който човешкият Дух се проявява или пък Духът се проявява в човешкото същество. Има ситуации, в които надделява затъмнението, инертността и апатията. Тогава може да кажем образно, че тъмнината надделява и човешкият Дух или Духът не се проявява в човека. Може би, на почти всички тези състояния са познати. И койОтвори >

Вярвам, че светът е съвършен. Търся и откривам постоянно това съвършенство. Всичко е на място. Наблюдавайки това съвършенство, всъщност разбрах, че то не е статично, а постоянно развиващо и разширяващо се. Светлите същества и Бог обръщат всичко в добро, от всичко има полза и смисъл. Всичко учи и навсякъде може да се приложи поне микроскопическо добро.   Калоян Гичев, 6 декември 2013 г.  Отвори >

Един ден преди празникът по случай новата година. Град – София, квартален супермаркет. Чакам с пликче български ябълки и мрежа портокали. Днес ми е 9-ти ден житен режим. Мирът и чистотата, които често ме спохождат, когато правя режима са очарователни 🙂 Моля се за сила да израствам, за страдания да ме облагородяват, за радост да се усмихвам, за мир и здраве. Изпращам мисли и чувства до близки, приятели, хора – без оглед на пространство и време 🙂 Някак така безвременно – между двете години и безпространствено – който където е. Мисля и за снеговете. Вчера бях на Мусала, сред снеговете. Беше бързо ходене, много слънцеОтвори >

Сократ бил един от най-големите мъдреци на Древна Гърция. Веднъж един човек отишъл при великия философ и му казал: – Знаеш ли какво научих току-що за един твой приятел! – Чакай малко – спрял го Сократ. – Преди да ми разкажеш, иска ми се да направя проверката с трите сита. – Трите сита ли? – зачудил се човекът. – Ами да – казал Сократ. – Преди да разказваш разни неща зад гърба на другите, хубаво е да отделиш малко време, за да помислиш какво точно се готвиш да кажеш. Това наричам „проверка с трите сита”. Първо е ситото на Истината. Проверил ли си дали това,Отвори >