Вярвайте в доброто на вашето сърце, както и в доброто на другите хора

Вяра е нужна на хората. Мнозина се оплакват, че са неразположени, болни, нещастни, без да подозират, че неразположенията им се дължат на промяната на времето. Когато времето се разваля, те стават нервни, раздразнителни,Отвори >

За да бъдат силни хората, първо трябва да бъдат добри

Всички говорят за любовта, но не я познават. Те не знаят какви са качествата на любовта. Като разискват върху любовта, най-после те казват, че са готови да обичат, но ако и тях обичат.Отвори >

Да видя доброто в това зло

Ние все повече се приближаваме до тази истина, която човек трябва да издълбае в своята душа като една възвишена морална истина: “Когато виждаш злото в този свят, не си казвай: – Ето нещоОтвори >

Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Днес, в пе­та­та сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епоха, ние се на­ми­ра­ме на­й-­дъл­бо­ко в ма­те­ри­ята и съз­да­ва­ме на ужас­ни­те де­мо­нич­ни си­ли за следващата. Там, къ­де­то пре­об­ра­зу­ва­ме прад­рев­но­-с­ве­ще­но­то във фи­зи­ческо­-ме­ха­нич­ни неща, ние ра­бо­тим на­до­лу под фи­зи­чес­кия план.Отвори >

Всъщност има добро и зло и битка между тях

Знанието за съществуването на добро и зло и битка между тях е било живо в човечеството почти през цялото време, с изключение на по-новите времена. Но дори и в нашето време това знаниеОтвори >

Ти имаш толкова възможности за Доброто, колкото и за злото

Законът е такъв: в даден случай човек има толкова условия да каже Истината, колкото и да я откаже; в даден случай човек може да направи и добро, и зло – това са възможности.Отвори >

Сам Харис

Въпросите за доброто и злото, правилното и грешното по принцип се смятат за неразрешими от науката. Но Сам Харис смята, че науката не само може, но трябва да се смята за авторитет поОтвори >

Алберт Швайцер

Алберт Швайцер (1875-1965), мислител, лекар, органист, мисионер На 4 септември 1965 г. умира един от най-великите мъже на нашето време – Алберт Швайцер. На него принадлежи мисълта, че иска да направи живота сиОтвори >

Калоян Гичев и Иван Андонов

  За доброто, добрините и даряването си говори с Иван Андонов – Творецът в мен. Един топъл разговор за нещата, които променят живота ни. Повече за инициативата: www.dardobro.com   Видеото е запис на предаванетоОтвори >

Дар добро

Група доброволци, задружно събрали се да работим, за общото благо. Ние сме допълващи се съидейници, които вярваме, че Доброто е основа на Живота. Всеки, който иска безкористно да помага, е добре дошъл даОтвори >

роза

Понякога в живота получаваме чудесни възможности. Бог ни изпраща един голям подарък – да познаем себе си, да се осветим и да видим до къде сме стигнали. Това често става чрез самите насОтвори >

сърца

  Мисли за доброто: За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш. — Лев Толстой За награда на доброто дело служи самото му извършване. — Сенека Правете добро при всичкиОтвори >

изгрев

Когато попитам сърцето си разбирам – всичко се променя и светът всеки миг става по-добър. Аз разбирам, че тази топлина, която се влива в него от моята душа се влива във всички сърца.Отвори >