Из рилските беседи на учителя „лъчи на живота"

Из рилските беседи на Учителя „Лъчи на живота“ Всички хора искат да имат успех в живота си, но въпреки това не успяват. Защо? – Защото не спазват съществените правила, без конто животът се обезсмисля. Искаш ли да имаш успех в живота си, прилагай следните правила: Пази свободата на душата си! Пази силата на духа си! Пази светлината на ума си! Пази доброто на сърцето си! Тия четири правила представят основа на човешкия живот. Без тях човек не може да прояви нито любовта, нито знанието, нито богатството, нито разумността си. За да бъде щастлив, човек трябва да пази свободата на душата си, силата на духа си,Отвори >

Темата за разумното в човека е нещо, за което разсъждавам. В този път на търсене и разкриване приех, и се зарадвах на следните, мисли, които сега ще споделя. Има ситуации, в които надделява разумното, в най-добрия смисъл. Тогава като че ли вдъхновението и светлите мисли се съчетават и правят един малък празник. Празник, в който човешкият Дух се проявява или пък Духът се проявява в човешкото същество. Има ситуации, в които надделява затъмнението, инертността и апатията. Тогава може да кажем образно, че тъмнината надделява и човешкият Дух или Духът не се проявява в човека. Може би, на почти всички тези състояния са познати. И койОтвори >

Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното в човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка, в растението, върху която става присаждането. Плътта е подложка, а духът – присадка, върху тази подложка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, т.е. присадката се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива. Когато соковете от подложката започнат правилно да се движат – нагоре към присадката, а тия, от присадката, се движат правилно – надолу, към подложката, животът се развива нормално. Тогава ние казваме, че борбата между плътта и духа е завършена. ТоваОтвори >

Често си мисля за това – за ЗДРАВЕТО – колко е ценно и колко е незабелязано от нас, докато не го изгубим. Приемаме го за даденост както и много други неща, които имаме в живота си – например визията си, тялото си, лицето си, да не говорим за хората около нас. Както се казва „Оценяваме нещо като го изгубим“. И това никак не е клише. Ние ТРЯБВА да се грижим за здравето си. И пиша „трябва“ с големи букви, защото често се казва думичката „трябва“ да се заменя с „би било хубаво“. Че нищо не трябва. Ами не, ТРЯБВА да се грижим за здравето си,Отвори >