Призоваването на апостолите е ръководство за вътрешния път

Призоваването на учениците край езерото Генисарет е до най-малките си подробности едно ръководство за необходимата първа крачка по този вътрешен път. Ето защо първите четирима ученици трябва да напуснат своите лодки и даОтвори >

Свето Евангелие от Марка – аудио

Представяме ви аудио версия на Свето евангелие от Марко. От долу слагаме текст от Цариградския превод.   ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА ГЛАВА 1. 1. Зачало на благовестието на Исуса Христа, Сина Божия; 2. кактоОтвори >

Изобщо към Мистерията на Голгота съществува само един път: Пътят на ясновидството, въпреки че тя се разигра на физическия план. Ние не бива да пропускаме този факт. Евангелието описва събитията съвсем ясно: ВОтвори >

Тогава отпада въпросът: Дали в исторически смисъл тези Евангелия са верни или не са верни? Това може и да се проверява от хората, които не разбират нищо от тези неща. Обаче на онези,Отвори >

Сега ще насоча вниманието Ви към едно място от Евангелието на Марко, което ще се окаже особено важно в хода на по-нататъшното обсъждане. В глава 14. от Евангелието на Марко Вие четете: „ИОтвори >

Сега си припомнете нещо, което аз често съм споменавал във връзка с женското и мъжкото начало, а именно че женският елемент, тъй да се каже и то не като отделна женска индивидуалност, катоОтвори >

Занапред трябва да научим нещо и далеч не е необходимо някакво ясновидство, за да проумеем колко важно е да напредваме в нашето разбиране за християнството а именно трябва да се научим да четемОтвори >