Призоваването на апостолите е ръководство за вътрешния път

Призоваването на учениците край езерото Генисарет е до най-малките си подробности едно ръководство за необходимата първа крачка по този вътрешен път. Ето защо първите четирима ученици трябва да напуснат своите лодки и да се изкачат до брега. Първата вътрешна крачка може образно да се представи така: човек трябва да премине от морето към земята. Всяко заспиване нощем може да се сравни с едно откъсване от здравата земна твърд, с едно навлизане в откритото морско пространство. Здравата и твърда Земя е светът на физическата телесност, в който живеем през будния ден. Морето е душевната и духовна сфера, в която се потапяме при заспиване. И всяко утринно пробужданеОтвори >

Свето Евангелие от Йоан - аудио

Представяме ви аудио версия на Свето евангелие от Йоан. От долу слагаме текст от Цариградския превод.   ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАН ГЛАВА 1. 1. В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. 2. То в начало бе у Бога. 3. Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана. 4. В него бе живот, и животът бе виделината на человеците. 5. И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе. 6. Имаше человек проводен от Бога, името му Иоан. 7. Той дойде в свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да поверват всички чрез него. 8. НеОтвори >

Свето Евангелие от Матей - аудио

Представяме ви аудио версия на Свето евангелие от Матей. От долу слагаме текст от Цариградския превод. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ ГЛАВА 1. 1. Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова. 2. Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му; 3. а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама; 4. а Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона; а Наасон роди Салмона; 5. а Салмон роди Вооза от Рахав; а Вооз роди Овида от Рут; а Овид роди Иесея; 6. а Иесей роди цар Давида; а цар Давид роди Соломона от УриеватаОтвори >

Свето Евангелие от Марка – аудио

Представяме ви аудио версия на Свето евангелие от Марко. От долу слагаме текст от Цариградския превод.   ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА ГЛАВА 1. 1. Зачало на благовестието на Исуса Христа, Сина Божия; 2. както е писано в пророците: «Ето, аз проваждам вестителя си пред лицето ти, който ще приготви твоя път пред тебе: » 3. «Глас на едного, който вика в пустинята: Пригответе пътя Господен, прави правете неговите пътеки. » 4. Дойде Иоан та кръщаваше в пустинята, и проповедваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. 5. И излезваше към него всичката страна Юдейска, и Ерусалимляните, и кръщаваха се всичките от него в реката Иордан, катоОтвори >

Свето евангелие от Лука - аудио

Представяме ви аудио версия на Свето евангелие от Лука. От долу слагаме текст от Цариградския превод.   ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА ГЛАВА 1. 1. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено известните нам събития, 2. както ни ги предадоха онези които от начало са били очевидци и служители на словото, 3. виде ми се благословно и мене, който изследвах подробно всичко от начало, да ти пиша наред за това, честити Теофиле, 4. за да познаеш твърдото основание на това учение, в което си поучаван. 5. В дните на Ирода царя Юдейскаго имаше некой си свещеник, от четата Авиева, на име Захария; и жена му от дъщеритеОтвори >

библия

И ако хората не успеят да осъзнаят, че този вид „доказателства“ лежат съвсем на повърхността, че „да“-то и „не“-то могат лесно да бъдат обосновани с нашата съвременна интелигентност, полезна за естествената наука, но не и за друг вид познание, ако хората не успеят да разберат, че тази интелигентност лежи на повърхността, въпреки че служи на икономическия живот толкова ефективно, те ще продължат да я прилагат върху социалния и духовния живот без оглед на обстоятелствата. Една група ще докаже едно нещо, друга група ще докаже точно противоположното и когато и двете доказателства се окажат еднакво логични – омразата и горчивината в света, от които има повечеОтвори >

Всред еврейството винаги е съществувало това, което се нарича „назирейство“. То се състоеше в това, че от делни хора още преди възникването на общности от терапевти и есеи прилагаха върху себе си строго определени методи за душевно и телесно развитие. Именно назиреите прилагаха един метод, включващ строга диета, който дори и днес в известен смисъл би бил полезен, ако даден човек иска да напредне в своето душевно развитие по-бързо, отколкото това е възможно при обикновени условия. Те напълно се въздържаха от месоядство и алкохолни питиета. По този начин те постигаха известно олекотяване, понеже месоядството всъщност е една пречка за духовните стремежи на човека. Фактически нещатаОтвори >

Колкото по-индивидуален става човек, толкова повече може да стане той носител на любовта. Там, където кръвта свързва хората, там хората се обичат поради това, че кръвта е тази, която ги обединява и ги кара да се обичат. Когато човекът добива своята индивидуалност, когато развива в себе си божествената искра, тогава подтиците на Любовта, вълните на Любовта трябва да преминават от човек на човек извирайки от сърцето. Така човек обогатява старата, свързана с кръвта връзка на Любовта, с този нов Импулс. Любовта се превръща постепенно в духовна Любов, която тече от душа към душа, която накрая ще обхване цялото човечество в една обща връзка на всеобщатаОтвори >

Апокалипсисът на Йоан - лекции от Рудолф Щайнер - откъс от първа лекция

Всички неща, които виждате около вас, упражняват действия до астралното тяло. Но това, което се произвежда там, не е в състояние да създава форми, които биха могли да станат астрални органи. Тази именно трябва да бъде първата крачка на посвещението: Да накараме човека да направи през време на дневния живот нещо, да извърши нещо в своята душа, което продължава да действува и тогава, когато през нощта астралното тяло се излъчва от физическото и етерното тела. Представете си за да се изразим образно че през време, когато човекът се намира в пълно будно съзнание, му дадем нещо, което той трябва да направи, което той трябва даОтвори >

Колкото по-индивидуален става човек, толкова повече може да стане той носител на любовта. Там, където кръвта свързва хората, там хората се обичат поради това, че кръвта е тази, която ги обединява и ги кара да се обичат. Когато човекът добива своята индивидуалност, когато развива в себе си божествената искра, тогава подтиците на Любовта, вълните на Любовта трябва да преминават от човек на човек извирайки от сърцето. Така човек обогатява старата, свързана с кръвта връзка на Любовта, с този нов Импулс. Любовта се превръща постепенно в духовна Любов, която тече от душа към душа, която накрая ще обхване цялото човечество в една обща връзка на всеобщатаОтвори >