Мисли за еволюцията от Учителя

Това, което осмисля живота, е еволюция. Еволюция, превъплъщение, страдание, това са синоними, в които се крие една и съща идея. … Ако критикувате, ще забавите своята еволюция. … Няма култура, няма еволюция, ако не зачиташ Божественото в човека. … Всичко в света подлежи на еволюиране. Няма нещо в света, което да не еволюира. Човешките мисли, чувства и постъпки са подложени на известна еволюция. Всички вярвания, всички религии на хората са поставени на еволюция. Единственото нещо в света, което не еволюира и остава неизменно, абсолютно, това е Бог. … Еволюцията е разумното, което е работило в света. Ние наричаме еволюция разгръщането на онзи Божествен План, наОтвори >

Епохите в окултизма: Еони – ДНН-епизод 4

Ако се илюстрира, темата за епохите може да бъде сложна плетеница. Особено когато осъзнаем, че сега, в 21 век всъщност живеем в няколко епохи едновременно. Но лека-полека ще разплетем възлите и ще се ориентираме в обстановката. Различни епохи се споменават в почти всяка антропософска лекция и почти всяка беседа на Учителя Беинса Дуно. И ако не са подредени представите ни, има опасност да разбираме само абстрактно останалата информация. Ще опитам да съм максимално полезен за изясняване на тези въпроси, като започваме с този пилотен епизод. Епизод от поредицата „Духовна наука за начинаещи“.   Материал на: „От Извора“ www.otizvora.com  Отвори >

Въпросът е: Как се е породило мъртвото от живото, а не обратното

Естествоизпитателят или изобщо хората запитват: Как се е появил животът? Това постоянно се обсъжда не само при популярни лекции, но също и в естест­венонаучни материали. Изследван в областта на духовното такъв въпрос изглежда дилетантски. За духовното изследване не се поставя въпросът как изобщо се е породило живото, а точно обратното: Как се е породило мъртвото? Веднъж вече се опитах да ви го разясня с едно сравнение. Погледнете въгли­щата. Сега те не са нищо повече от камъни и въпреки това, ако бихте могли да проследите земното развитие до преди мили­они години, бихте установили, че намиращото се в каменните въглища произхожда от гигантски папратови гори, които саОтвори >

Би ли съществувала природата и земята без хора? - антропософско разглеждане

Ако човек разглежда природата със своя разум, той стига само до това, което е мъртво в нея и точно от мъртвата материя той извежда т.н. природни закони. Обаче онази част от природата, която се издига над мъртвата материя и е устремена към бъдещия свят, човек долавя благодарение на своята смътна и неопределена воля, проникваща чак до сетивата. Замислете се, колко подвижен и жив става Вашият усет за природата, ако правилно вникнете в това, което току-що казах. И тогава Вие ще се съгласите: Когато изляза всред природата, тя ме посреща с изобилие от светлина и цветове; и доколкото въз приемам светлината и нейните цветове, аз сеОтвори >

Християнски и антихристиянски идеи за еволюцията

Ако сме наистина честни и искрени, ние не можем да кажем, че понятията, предоставени от християнската догма за Христос и Неговата мисия, ще ни отведат много далеч. Ако християнските идеи не са достатъчно мощни да изобразят една Земя, която не е гробище на човечеството, а семето на едно трансформирано човечество, ако не можем да изобразим Земната еволюция различно от учените днес, които предричат, че животът на Земята един ден ще изчезне, тогава всичките ни представи за Христос са напразни. Защото дори и да вярваме, че Христос е донесъл нов живот на Земята, ни трудно да си представим, че материята може да бъде толкова одухотворена, чеОтвори >

Щайнер за намесата на Христос в Земната еволюция

Намесата на Христос в Земната еволюция дава съвършено нов тласък в нейния ход. Израз на това са и някои външно-исторически събития. През първите епохи на следатлатнското развитие хората знаеха: „Над нас са не само физическите тела на Марс, Юпитер или Сатурн; това, което виждаме като планети, е само външният израз на определени духовни Същества.“ В хода на времето този възглед беше напълно забравен. Днес небесните тела се разглеждат само в чисто физически план. А в Средновековието хората виждаха само това, което очите им различаваха: сферата на Венера, сферата на Слънцето, на Марс и т.н. до сферата на неподвижните звезди; после идваше осмата сфера, като еднаОтвори >

Духовната наука – 5: Физическото тяло и нетленните тела у човека

Последният подкаст от поредицата за произхода на човека беше голямо предизвикателство. В този епизод се разглеждат отношенията между физическото и нетленните тела. Как може, да речем, да се изобрази етерно или астрално тяло? Ами как да представим графично Аза на човека? Те нямат сетивна форма, така че се налага да изберем символично или схематично онагледяване. Надявам се, че съм се справил на задоволително или поне прилично ниво.   Всички епизоди на поредицата: Произход на човека според светската наука – ДНН-епизод 1 Произход на човека според креационизма – ДНН-епизод 2 Човекът в първите еони на еволюцията си – ДНН-епизод 3 Духовната наука – 4: Лемурийци, атлантиОтвори >

Духовната наука – 4: Лемурийци, атланти и съвременният човек

Акцент в този предпоследен епизод, описващ накратко еволюцията на хората през текущия еон Земя, са древните лемурийци и атланти, както и различията им спрямо съвременните човеци. Както обикновено, в изложението са засегнати набързо и някои други теми, имащи съвсем пряка или косвена връзка с основната.   Източник: www.otizvora.com/2016/09/8238  Отвори >

ДНН - еп. 3: Човекът в първите еони на еволюцията си

Епизод 3 от новата поредица, въвеждаща в духовната наука антропософия. Темата в тази част е общо разглеждане на първите три приключили еони от общочовешката еволюция и текущия четвърти еон. Акцентът е върху 4-членното устройство на човешкото същество, включващо физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз/душа. Посочват се разликите на човека с минералното, растителното и животинското царство.   Източник: www.otizvora.com/2016/04/7657  Отвори >

Произход на човека според креационизма - ДНН-епизод 2

Епизод 2 от новата поредица, въвеждаща в духовната наука антропософия. Темата в това издание е критично разглеждане на религиозния възглед за сътворението на човека. Критично разглеждане на популярната басня с препратки към сегашните и бъдещи времена от гледната точка на духовните науки.   Източник: http://www.otizvora.com/2016/04/7620  Отвори >

Произход на човека според светската наука - ДНН-епизод 1

Епизод 1 от новата поредица, въвеждаща в духовната наука антропософия. Темата в това издание е критично разглеждане на материалистичната теория за еволюцията на видовете. Критично разглеждане на популярната басня с препратки към сегашните и бъдещи времена от гледната точка на духовните науки.   Източник: http://www.otizvora.com/2016/04/7612  Отвори >

планета

Знаете, че настоящата епоха – разглеждаме я в широк смисъл като периода от великата атлантска катастрофа насам – беше предшествана от самата Атлантска епоха, когато континентите Европа, Африка и Америка не съществуваха в днешната си форма. По онова време имаше един главен континент на земята – Атлантида, както го наричат – който се простираше в областта, която сега се заема от Атлантическия океан. Знаете също, че в определен период на тази атлантска еволюция се развихри необуздана неморалност сред тогавашния цивилизован свят. Човешките същества имаха много по-голяма власт над природните сили, като те си присвоиха и употребяваха тези сили за зли цели. И така, можем даОтвори >

Предтечите ни нямат общи прародители с шимпанзето. Нашият клон е самостоятелен. Маймуните са носители на 50 генетични кода, ние – на 48. И какво? Нима са по-умни? Първичните ни предходници не се родеят с маймуната. Представата за произлезлия от нея човек е напълно погрешна! Абсолютно самостоятелен клон в еволюцията. Произведение на божественото изкуство, наречено Природа. И нейното бъдещо чудо! Късче Вселенски Разум е вложен във всяко човешко същество. От него зависи правилно ли ще се развие. Възможно е да се разрасне. Или, потулено в границите на съответния живот, да тлее и мъждука. Ако духовната ни еволюция е възходяща, след години ще се присъединим отново къмОтвори >

Староеврейската дума Михаил всъщност би трябвало да се преведе като Гледащ-Бога; Провъзгласяващ-Бога би означавало същото като Гавраил; Искащ-Бога означава същото като Рафаил. Докато действаме във физическия свят чрез нашите три душевни сили (мислене, чувстване и воля), съществата на висшите йерархии действат чрез други същества. Както ние работим чрез представи, чувства и воля, определен бог действа чрез Михаил, Гавраил, Рафаил. Аз действам чрез Михаил, Гавраил, Рафаил, означава за Бога същото, кoeто за нашата душа означава: Аз работя чрез мислене, чувстване и воля. (GA-272, стр. 203, издание 1981. Духовно-научни разяснения към Гьотевия „Фауст“. Том I: Фауст – волевият човек) * * * Староеврейският народ признава Яхве заОтвори >

В природата съществуват два велики процеса, които взимат участие във всички нейни действия. Единият процес е насочен от центъра към периферията и се нарича инволюция, а другият е насочен от периферията към центъра и се нарича еволюция. Това са два обновляващи процеса, подобни на процесите на кръвообръщението, които стават във всеки организъм, т.е. на движението на човешката кръв от сърцето към периферията, който се нарича артериален, и от периферията към сърцето, който се нарича венозен. В тези два процеса се събужда онази енергия, която е необходима за съграждане условията на живота. Когато се появят известни разстройства или спънки в тези процеси, вината не е вОтвори >

Да ни заведе дотам помолихме един ден в края на зимата необикновения Георги Изворски. Един човек, който е тръгнал да просвещава другите, не бива да си позволява да говори за себе си, каза ни той още на вратата и ние се зачудихме дали това интервю изобщо ще го бъде… Идеята за разговор с Георги Изворски всъщност се роди точно по време на последната му беседа – в Посолството на мира в София. Много хора останаха буквално по стълбите – слушайки-неслушайки, те не видяха пълноценно този човек, който е и препатил много на земята ни, но и взел много от мъдростта й. Затова и когато ниОтвори >