Рудолф Щайнер: целият универсум е одушевен

Хората не са само тела, които трябва да се обслужват с храна. Хората са също духове и са в отношения с други духове. Задачата на окултния мироглед е да доведе до съзнанието им, че са другари на по-висшите светове. Можете да си представите човек, върху когото пълзят бръмбари. Тези бръмбари нямат никаква представа, че този човек, това същество е нещо по-различно от самите тях. Те описват формата, например на носа. Така човекът описва небето, Марс, Слънцето, Меркурий и другите звезди. Също както бръмбара, който си няма никакво понятие, че носът принадлежи към една душа, така днешният астроном описва Меркурий, Марс, Слънцето. Той ги описва така,Отвори >

Движенията на планетите са духовно-душевни събития

Както тук сме въплътени в нашите бели дробове, сърце и т.н., така, преди да слезем във физическия земен живот, сме вплетени в това, което ни се представя във външния блясък, в планетните движения, в констелацията на неподвижните звезди като сили, които проникват и протъкават Космоса. Това, което е външен космически свят по времето на земното ни съществуване, е наш вътрешен свят, когато се намираме в извънземното съществуване. Не бива да ви заблуждава мисълта, че за земните хора, които имат различни тела, външният свят е единственото. Точно това е значимото, че ние имаме един общ свят, когато сме в извънземното съществуване, че светът, който има единиятОтвори >

Представите за Космоса - 3: Духовната наука за Марс, Слънцето, звездите и отвъд...

Какво ни казва антропософията за естеството на Слънцето и Червената планета, както и за бъдещето на всемира и човека.   Всички епизоди на поредицата: Представите за Космоса – 1: Кухата Земя: Отвъд материализма и фантазиите Представите за Космоса – 2: Становищата на NASA vs. окултният възглед за Земята и Луната Представите за Космоса – 3: Духовната наука за Марс, Слънцето, звездите и отвъд   Източник: http://www.otizvora.com  Отвори >

Представите за Космоса - 2: Становищата на NASA vs. окултният възглед за Земята и Луната

Какво ни казва антропософията за произхода на Луната и облика на Земята от Космоса.   Всички епизоди на поредицата: Представите за Космоса – 1: Кухата Земя: Отвъд материализма и фантазиите Представите за Космоса – 2: Становищата на NASA vs. окултният възглед за Земята и Луната Представите за Космоса – 3: Духовната наука за Марс, Слънцето, звездите и отвъд   Източник: http://www.otizvora.com  Отвори >

Представите за Космоса - 1: Кухата Земя: Отвъд материализма и фантазиите

Тема на видеото: Какво е устройството на планетата ни според материалистичната наука, антропософията и Coast to Coast AM.   Всички епизоди на поредицата: Представите за Космоса – 1: Кухата Земя: Отвъд материализма и фантазиите Представите за Космоса – 2: Становищата на NASA vs. окултният възглед за Земята и Луната Представите за Космоса – 3: Духовната наука за Марс, Слънцето, звездите и отвъд Източник: http://www.otizvora.com  Отвори >