Невидимият свят не е по-фин физически свят

Изкушението да кажем „всичко е енергия“ (1) стои пред нас, в моменти, в които искаме да си представим висшите светове. От съвременната физика пък знаем, че енергията се трансформира в материя и обратното. Т.е. тогава може да достигнем до извода, че висшите светове са една много фина материя. Толкова фина, че е невидима за нас. По този начин възприемаме духовните светове като по-фината част на физическия свят. Вярваме, че служителите на съвременната наука създават уреди, с които да я изследват и едва ли не се докосват до духовния свят. Даже при известни експерименти се говори за „божествена частица“ и т.н. Това изкушение, което е плод наОтвори >

Учителя за Сведенборг

2. Сведения за духовния свят. Пробуждане на космическото съзнание в човека.  Могат да разправят някои, че след като умреш, ще отидеш между ангелите на Небето. Това никой не може да опише. Има разни описания. Най-хубаво за онзи свят е писал Сведенборг. Четете Сведенборг! Той го е описал конкретно. Както описват земния живот, така го описва той. Той говори за ангелите – бил е между тях, говори за техния език. Прави сравнение между земния и небесния живот. Той разправя подробно, хвърля известна светлина върху всичко това. Сведенборг, като говори за ангелите, казва, че някой път и ангелите стават тъжни. Някой път и по тяхното лице настава еднаОтвори >