Клиентът винаги има право и духовната гледна точка

Възпитанието на правото на клиента е характерно за днешния обществен ред. В това обаче се корени една опасност. Опасността е в това да основаваме и формираме отношения към хора на базата на обществени закони и на парите. Когато се изправя като клиент, който “винаги има право” в мен вместо да се събуди топлото чувство към душата, която надзърта от отсрещния човек, в мен се надига ниското чувство да покоря този човек, да наложа моята воля над неговата, посредством силата на парите и държавните закони. Когато изискам от някой нещо по силата на парите, поради това че той е решил да се покори на парите и еОтвори >

монети

…Колкото и човекът да прави усилия в някоя област, там, където самите пари привидно печелят пари, живее ариманическата сила. Не можете да наследите, без да получите с парите определено количество ариманическа сила. Няма друга възможност да се притежават пари по благотворен начин сред социалната структура, освен когато се притежават християнски, което означава да се спечелят така, че между раждането и смъртта човек да получи пари с това, което той развие. С други думи, начинът, по който човек влиза в притежание на парите, не трява да бъде отражение на това, което е йеховистическо, въпреки че нашето раждане и преминаването ни от ембрион към външен живот еОтвори >

При Александър живял един беден светия, който правил някакви кошнички и ходил често в града да ги продава. По пътя той виждал един каменар, който чукал камъни. Като виждал светията, той всякога го канил дома си, нахранвал го и така се разделяли. Това правил каменарят в продължение на цели 20 години. Светията постоянно се молил на Господа за него, като казвал: „Господи, много добър човек е този каменар. Не може ли по някакъв начин да се измени положението му? Толкова добрини ми е направил?“ „Може, но като се измени положението му, и животът му ще стане по-лош.“ „Не! Господи, аз мисля, че като се измениОтвори >

– По отношение на подбудителните причини, различаваме три вида дейност: първо, мъчение – то значи – да работиш по насилие. Това значи, да слизаш надолу. Второ, труд – значи да работиш за заплата, да излезеш от гъстата материя и да отидеш нагоре. Трето, работа – това е дейност по свобода, от Любов. Работата – това е истинската култура. Трудът – това е приготовление за културата. При труда човек работи за възнаграждение, за своя лична полза, за пари. На Земята, най-висшата дейност е от Любов. Има дейност, която е по-горе от обикновената, това е дейността, подбудена от Любовта. Това е, когато човек жертва себе си заОтвори >