9 руски пословици

Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.     Да паднеш не е беда, беда е да не станеш. Доброто братство е най-голямото богатство. Докато си жив — учи се. ЖелязотоОтвори >