Правилно отношение към миналите инкарнации

Никой няма право на базата на предните си инкарнации да си придава стойност в тази инкарнация. Това противоречи на всички окултни правила. За това човек ако това го направи изпада в астрален сън… Тогава ти нямаш никаква реална оценка за собствените си възможности в този живот и това, което правиш.   Откъс от „Теон София и мистерията на сексуалността“ – лекция на Димитър Мангуров.Отвори >

Карма и прераждане (Тема 7) - Димитър Мангуров

В началото на видеото Димитър Мангуров прави допълнения към миналата лекция: Второто пришествие на Христос (Тема 6). Следва описание на механизма на работа на съдбата, кармата и свободния избор. Имаме желязна необходимост, кармическа разплата и път към свободата.   Видеото е запис от среща с Димитър Мангуров във Варна от 04.02.2017 г.  Отвори >

Превъплащенията на Йоан Кръстител

Да обърнем поглед към един такъв образ, какъвто е пророк Илия. Най-напред да разгледаме пророк Илия сам по себе си. Най-същественото обаче, за което става въпрос при пророк Илия, е, че по определен начин той подготви Мистерията на Голгота. Той насочи към това, че Йехова-импулсът е нещо, което може да бъде разбрано и проумяно само в Аза. Той не можеше да покаже цялото значение на човешкия Аз, той е междинна степен в азовото познание между идеята на Мойсей за Йехова и християнската идея за Христос. Така пророк Илия ни се явява като могъщ херолд (от лат. вестител), като предизвестител на Христовия импулс, на това, коетоОтвори >

Трансформация - окултно есе

Той умря, физическото тяло беше изпълнило своята мисия и сега отделено от него започна да се разтваря в природата. Всичко външно стана далечно, а всичко вътрешно близко. Външните форми загубиха значение. Сега важно беше това, което е изработено вътрешно, през земния живот, през действията във формите. След прегледа на живота и изживяването на всяка причинена другиму болка, но този път като лична болка, след решението всяка погрешка да бъде изправена, след отпадането на другите обвивки и общението с духовния свят, след още ред процеси той вече бе чист, събрал карма, готов да работи. Старата форма отдавна беше чужда, приближаваше се към нова форма, която щешеОтвори >

бебе

След като човек е достигнал границите на трите свята и е видял своето минало, прозрял е в общи контури бъдещето си, той постепенно се приготвя за ново въплащение. Тук у него се явява желание за нови опитности, за нов земен живот и той постепенно слиза към физическия свят. Преди да започне потопяването си в материята, след като се е издигнал до седмата област на умствения свят, човек е облечен в най-фината обвивка на този свят, която е безсмъртна, и носи със себе си силите на семенните атоми от трите тела- физическото, етерното и астралното, включени в тялото на ума. Силите на ума от последния животОтвори >

огън

Ползата от преминаването през чистилището е тази, че човек като страда тъй, както другите са страдали от неговата нечестност, жестокост, нетолерантност и други слабости, се научава на ред добродетели, които ще прояви в следващия живот. Ако човек още тук на Земята, се стреми да се коригира всеки път от направените погрешки, той още тук, на Земята, ще премине чистилището и като напусне тялото, ще замине направо за небесния свят. Учителят дава в това отношение следния съвет: всяка вечер ученикът преди да си легне, да си даде отчет за извършеното през деня, като изправя мислено направените погрешки и си пожелае да не ги повтаря. Така човекОтвори >

молитва

Понеже при смъртта и в течение на трите дена, душата преглежда изтеклия си живот, който се изрежда пред нея в картини, от момента на смъртта до момента на раждането, затова не трябва да бъде обезпокоявана от плачове и шумове, за да може да се съсредоточи и да вижда ясно картините на изтеклия си живот. Защото от това ясно виждане зависи отпечатването им в астралното тяло, от това зависи и правилното заключение, което душата ще си извади от тези картини, а това вече ще влияе върху живота на душата в бъдещото въплащение. Затова хората, ако искат да направят добро на умиращия, не трябва да плачат иОтвори >

Всеки от нас се явява на бял свят в определена година, месец, дата, час и секунда със своя мисия, отредена от Висшия разум. Строго кодирана до момента, в който ни се представи. Можем да променим събития, не и съдби. Затова връзката с Бог не трябва да изтънява. Пътят на еволюцията е дълъг, стръмен. Усъвършенстването на нашите духовни същности при пребиваване в плът се подпомага от това, че след като веднъж ни е имало, после многократно се проявяваме на Земята. Прииждаме на ята, съпроводени от най-близките. Целта е, преминавайки през определени изпитания, да се докажем. Извършва се с многобройни прераждания. Протичането на живота е строго предопределено.Отвори >