Димитър Мангуров за Рождество

Към първоначалното човешко същество е искал да погледне и християнинът, обръщайки се към раждането на Исус. Изхождайки от този инстинкт, рождественският празник е бил свързан с произхода на човека на Земята и 24 декември се празнува като деня на Адам и Ева. Накрая, от дълбок инстинкт е станало и свързването на символа на райското дърво с рождественското дърво. Легендата гласи, че и Кръста на Голгота е бил направен от райското дърво. Сега като спомен за вътрешната връзка между началото на земното творение с празника Рождество в календара е останал само денят на Адам и Ева, наречен у нас Бъдни вечер. Самото Рождество в началото наОтвори >

Рождество Исусово и Рождество Христово

Имаме радостта да ви представим кратко филмче на тема Рождество Христово. Направихме видеото с радост и вдъхновение, ползвайки познанията, до които сме достигнали. Пожелаваме ви светли празнични дни и святи нощи! В духовната наука нощите между Рождество Исусово и Рождество Христово се наричат „Свети нощи“ и са характерни с това, че тогава духовния свят е „най-близо“ до нас. Това е време за чистота и вяра. Светли дни и святи нощи! Приятно гледане! Текст: Всичко започнало много, много отдавна. В една нощ се родило едно необикновено дете. То било чакано. Най-мъдрите хора от целия свят го очаквали. Имало предание, че някой ден то ще дойде. И тозиОтвори >

Още в най-древните окултните школи Учителите на човечеството са казвали, че ще дойде на Земята едно Божествено същество, което ще даде велик тласък за повдигане на човечеството. Това се е знаело и в окултните школи на Индия и Египет. Някои мислят, че Христос е подобен на другите основатели на религии – Заратустра, Хермес, Моисей, Буда и други. Но всъщност Христос не е от човешка еволюция. Основателите на религиите са хора, работили над себе си, достигнали едно по-голямо съвършенство и чрез религиите те са искали да повдигнат човечеството. Докато за Христос Учителя казва следното: “Христос е едно Божествено космично същество, което иде от Централното слънце наОтвори >

Какво е означавал за човека на Стария завет разказът за мистерията на човешкия живот и нейната връзка с човешката смърт, който гласи: „Когато душата премине през портата на смъртта, поема пътя, по който се свърза отново с дедите си.“ – Копнеж по връзката с дедите, е било скъпоценното усещане, съответстващо на възгледите на Стария завет. Но в течение на първите четири столетия от християнството това насочване към общността с дедите се сменя с обръщане на вниманието към раждането на онази същност, на онова същество, което е свързано с християнството. Усещането от Стария завет се заменя с обръщането на душата към Назарет или Витлеем, към ражданетоОтвори >