Храмът на Руми е сърцето

Храмът на Руми е сърцето Персийският мъдрец е безценен за нас и когато говори, и когато мълчи Често пъти откриваме думите му – например в социалните мрежи, и в нас се разлива топлина. Идват сякаш точно навреме в моментите, когато ни е трудно, тъжно или самотно… В моментите, когато ни трябва подкрепа. Руми – цялото му име всъщност е Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, е действително един от най-цитираните, най-често споменаваните извори на духовна мъдрост. При това иранският поет и философ е живял в толкова далечния вече ХІІІ в. Но сякаш езикът, който е използвал и преди седем-осем столетия, е език универсален. Език на любовта. СпокойноОтвори >