Смърт и прераждане

Брайън Грей, ръководител на програмата по Антропософия в колежа „Рудолф Щайнер”, обяснява сложността на смъртта и въплъщението, както и етапите на живота след смъртта и подготовката на духа за следващия живот.  Отвори >

огън

Ползата от преминаването през чистилището е тази, че човек като страда тъй, както другите са страдали от неговата нечестност, жестокост, нетолерантност и други слабости, се научава на ред добродетели, които ще прояви вОтвори >

молитва

Понеже при смъртта и в течение на трите дена, душата преглежда изтеклия си живот, който се изрежда пред нея в картини, от момента на смъртта до момента на раждането, затова не трябва даОтвори >

Смъртта… Някой я описват като черна, други като страшна. Поставят й определения, без да имат някаква ясна представа за нея. Краят, нищото, небитието, преизподнята, адът и раят, блаженството, вакхала, вечните ловни полета, безкрайните,Отвори >