Умът е опора на сърцето отвън, а сърцето е опора на ума отвътре

Когато умът се намери в противоречие в своята активност, то сърцето, понеже е активно отвътре, ще му дойде на помощ. Умът е опора на сърцето отвън, а сърцето е опора на ума отвътре. Този закон трябва да го разберете добре. Когато се намерите в смущение с вашия ум, трябва да търсите вашето спокойствие отвътре. А когато сърдечно сте неспокойни, трябва да търсите спокойствието в Божествения принцип на ума. Защото сърцето изисква винаги един принцип, на който може да разчита. Щом сърцето веднъж се излъже в него, в него се заражда чрезмерна активност и подозрителност. И безверието не започва от ума, а от сърцето. Безверието неОтвори >

Три правила за приложение от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Сега си запишете следните три правила за приложение: 1. Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си да обхване и недостатъците на хората; и продължавайте свещения път на сърцето към Бога на Любовта, при най-големите несгоди. 2. Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си. Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие. Него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума към Истината и през най-голямото противоречие. 3. И когатоОтвори >

Който излага на страдания сърцето си, а пази тялото си, той е разбрал живота

Мнозина се оплакват от страданията, обезсърчават се, отпадат духом. Защо? – Защото друго нещо са очаквали. И Христовите ученици очакваха Христос да стане цар, а те да заемат видни обществени служби, но не излезе така. Като разбраха, че първо ще дойдат страданията, а после благословението, много от тях избягаха. Днес светът се нуждае от силни хора. Преди две хиляди години учениците на Христа се разпръснаха, но ако и днес бягат, срам е за тях. Опасно е сега да се бяга. Който бяга, той ще бъде ранен в гърба. Който върви напред, той ще бъде ранен в гърдите. Ако си ранен в гърдите, ти си герой.Отвори >

Вложете целия си капитал, т.е. ума, сърцето, волята, душата и духа си, в Божествената банка

Сегашните хора отдават неуспеха си на външните условия. Мнозина мислят, че ако са богати, ще постигнат много неща. Всъщност, богатите хора постигнали ли са всичко? Външният им живот донякъде е уреден, но вътрешният не е. Вътрешните възможности не зависят от външните условия. И бедният, и богатият човек имат своите положителни и отрицателни черти. Богатството и сиромашията са преходни състояния, през които всеки човек минава. Когато влиза в по-висока област на живота, човек трябва да мине през сиромашията, да се откаже от своите стари навици и разбирания. Като осиромашее напълно, той влиза в по-висока област на духовния живот. Щом влезе в новия живот, човек започва даОтвори >

Из рилските беседи на учителя „лъчи на живота"

Из рилските беседи на Учителя „Лъчи на живота“ Всички хора искат да имат успех в живота си, но въпреки това не успяват. Защо? – Защото не спазват съществените правила, без конто животът се обезсмисля. Искаш ли да имаш успех в живота си, прилагай следните правила: Пази свободата на душата си! Пази силата на духа си! Пази светлината на ума си! Пази доброто на сърцето си! Тия четири правила представят основа на човешкия живот. Без тях човек не може да прояви нито любовта, нито знанието, нито богатството, нито разумността си. За да бъде щастлив, човек трябва да пази свободата на душата си, силата на духа си,Отвори >

Георги Жеков

След като в миналите интервюта обсъдихме реалността, здравето, живота и смъртта, сега ще се радваме да споделиш с нас малко повече, за тези неща, които стоплят сърцето. Разкажи ни за тях, какво стопля твоето сърце? Самото съществуване и възможността все още да пребивавам във физическия свят ме изпълва постоянно с една особена топлина. Тя се разстила по цялото ми тяло и най-вече в областта на сърцето ми. Усещането е неописуемо и едновременно с това много приятно и успокояващо. Топлинката, която виждам да се излъчва от хората около мен, също засилва и моята. Тя ми дава стимул да творя и оптимизирам максимално това, което правя, заОтвори >

изгрев

Когато попитам сърцето си разбирам – всичко се променя и светът всеки миг става по-добър. Аз разбирам, че тази топлина, която се влива в него от моята душа се влива във всички сърца. Всички души говорят на сърцата, а на душите говори Бог. Когато попитам сърцето си то знае. Съвестта и доброто възрастват и възкръсват и няма сила, която да ги победи за дълго. Доброто винаги възкръсва, защото Бог живее в нас. Всеки ден има толкова много – безброй моменти, в които доброто да възкръсне. Понякога съзнателно, понякога несъзнателно. Когато попитам сърцето си то знае – доброто напредва все повече и праевръща всичко за добро.Отвори >

Сега си запишете следните три правила за приложение: Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си да обхване и недостатъците на хората; и продължавайте свещения път на сърцето към Бога на Любовта, при най-големите несгоди. Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си. Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие. Него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума към Истината и през най-голямото противоречие. И когато волята ви сеОтвори >

Можем да характеризираме тези три принципа на човешкия живот като три велики сили, които работят за неговото съграждане. Сами по себе си те са невидими и не можем да ги конкретизираме и изпитаме като материални сили, но те се изразяват в трите главни системи на човешкия организъм, от които можем да съдим за тяхната проява и дейност. Принципът на ума или силата на умствения живот се обуславя от мозъчната нервна система, в която главната роля играят мозъкът, нервната система и сетивата на човека. Принципът на сърцето или силата на чувствителността е свързана с неговата дихателна, кръвоносна и храносмилателна системи, в които главната роля играят дробовете,Отвори >

„Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.“ (Матея 5:8) Мнозина питат, защо преди беседите се прави молитва и се пее. – В основата на живота лежат три важни елемента: ядене, молитва и пеене. Те са вложени в човешкия живот не от днес, но от преди хиляди години. При започване и при свършване на една работа, хората всякога са се молели и пеели. Само така може да се очаква успех. Започвате ли една работа без молитва и песен, не очаквайте добър резултат. Една българска пословица казва: „Който пее, зло не мисли“. Каквато и да е песента, тя е на място. Няма лоши песни. За добрия човекОтвори >

Разговор, в който изреченото от Силвина Белопойчева се превръща в песен – посвещаваме я на паневритмията, на симфонията на Живота, също на Учителя, а и на всичко, което простичко можем да наречем Култура на Любовта ЗА ПЕСЕНТА НА СЪРЦЕТО ПОМОЛИХМЕ СИЛВИНА ДА СИ ПОГОВОРИМ. Знаем, че я дочува, пък и нещо повече – сама я запява, когато иска да покаже единството, в което трябва да живеем. Как обаче сърцето ни посочва накъде да вървим? То ли е истинската ни връзка с ангелския свят… И коя мелодия е съвършената? И още нещо, трябва ли да сме притихнали, за да чуем собствената си мелодия… Как се случиОтвори >