Телесното възкресение

Ние виждаме, че с помощта на великденското вглъбяване, можем да проникнем в сферата на Възкръсналия Христос. Това вглъбяване е образно предадено в прехода от външната сцена към вътрешно изживените процеси в Ценакулума. В цялостната постановка на Великдена, както ни го описва Евангелието на Лука, владее един поврат от вън към вътре. Този поврат се извърши още при Марко и напредва през средните Евангелия, за да стигне до истински сърдечните сцени на Йоан . Евангелието на Йоан обаче ни дава да разберем как от интимното пространство на душата накрая отново сме изведени към брега на езерото, към неговия открит простор, как сферата на Възкръсналия – следОтвори >

Ангелите край гроба

Нека да насочим вниманието си към това, как първата Великденска сцена, разиграваща се на гроба, е описана във всяко от четирите Евангелия. Ако следим текста с полагащата се сериозност, ние ще се натъкнем на толкова смайващи различия, че изпърво те би трябвало да ни изглеждат като съвършено неразрешими противоречия. В случай, че ние не ги подложим на прибързан мисловен анализ, а ги оставим да се сгъстят и избистрят в пластични образи, тези привидни противоречия разтварят пред нас поучителни и бездънни перспективи. В никакъв случай не е така, както повечето читатели на Библията мислят, че Великденските събития имат съгласуваното си начало и в четирите Евангелия подОтвори >

Езотеричното християнство и свещеният импулс (Тема 8)

Тема 8 от срещата с Димитър Мангуров е вълнуваща и интересна. В това видео лекторът започва с разглеждане на разгръщането на християнството. А как продължава може да видите в самата лекция. Приятно гледане!   Видеото е запис от среща с Димитър Мангуров във Варна от 04.02.2017 г.  Отвори >

Христос не е основателят, Той е съдържанието на християнството (филмче)

Кратко филмче с поглед към Христос не като основател, а като съдържание на християнството. Текст: “Християнството не е ново учение. Неправилно се разбира Христос, ако Той бива разглеждан само като велик учител, който е основал християнската рели-гия. Шелинг е изразил това основополагащо начално познание в берлинските си лекции върху „Философия на митологията и откровението” с класическото изречение: „Истинската същност на християнството е само и изцяло в личността на Христос. Христос не е основателят, Той е съдържанието на християнството.” Разбира се, за християните Христовият образ е извор на висша мъдрост, както и извор на висша любов и космическа сила. Но в последна сметка християнст-вото би ималоОтвори >

Учителя за Христа (филм)

Филм с прочит на цитати от Учителя Беинса Дуно за Христос, Второто пришествие, Христовото учение и Християнството. Използвани материали: За днешната епоха, във връзка с Христа – от Учителя За Христовото учение – мисли от Учителя Беинса Дуно Как да направим грамадна крачка в развитието си – от Учителя Най-хубавото качество на Христа Учителят Говори – Христос Учителя за бъдещата единна религия Учителя за второто идване на Христос Учителя за Второто пришествие на Христос Учителя за Христа – от Боян Боев   Текст: “В бъдеще ще има една единна религия за цялото човечество, по цялото земно кълбо. Тази религия ще бъде езотерическото Християнство. То щеОтвори >

Това, което днес се нарича християнска религия, е съществувало и у древните

Лесно би могло да се повярва нещо, което по-късно се превърна в един ортодоксален, доста едностранчив възглед -, че хората от преди идването на Христос са били коренно различни от тези, които са живели и живеят след Неговото идване. Че този възглед е действително едностранчив, Вие ще се убедите и от думите на самия Августин. „Това, което днес се нарича християнска религия, е съществувало и у древните, а не е липсвало и в началото на човешкия род; едва когато Христос се яви в плът, истинската религия, която е съществувала и по-рано, получи името християнска.“ Следователно, по времето на Августин хора та все още са ималиОтвори >

Занапред в човешките сърца ще живее една идея за Христос, несравнима по своето величие с нищо, което човечеството смята, че познава до днес. Това, което възникна като първоначален импулс чрез Христос и живя като представа за Него до наши дни дори и всред най-добрите представители на християнството е само подготовка за истинското познание на Христос. Би било странно, но все пак би могло да се случи европейските последователи на Христовата идея да бъдат упрекнати, че не се придържат към западната християнска традиция. Защото християнската традиция на Запада е съвсем недостатъчна, за да бъде разбран Христос в бъдещите времена.   Рудолф Щайнер, откъс от трета лекцияОтвори >

Призоваването на апостолите е ръководство за вътрешния път

Призоваването на учениците край езерото Генисарет е до най-малките си подробности едно ръководство за необходимата първа крачка по този вътрешен път. Ето защо първите четирима ученици трябва да напуснат своите лодки и да се изкачат до брега. Първата вътрешна крачка може образно да се представи така: човек трябва да премине от морето към земята. Всяко заспиване нощем може да се сравни с едно откъсване от здравата земна твърд, с едно навлизане в откритото морско пространство. Здравата и твърда Земя е светът на физическата телесност, в който живеем през будния ден. Морето е душевната и духовна сфера, в която се потапяме при заспиване. И всяко утринно пробужданеОтвори >

Тайната за децата на Христос

Съвременното човечество върви по своя еволюционен път. Всичко се променя, всяка епоха има своите задачи и ключове. Централно събитие в човешката история е идването на Христос на Земята. От кръщенето в река Йордан до Голгота – Христос (Словото от Светата Троица) е тясно свързан с тялото на Исус. Така Богът стана плът и живя между нас. Не за да прави чудеса, да става велик маг, цар или друго, а за да стане брат на най-малките и да даде импулс за промяна на пътя на човечеството от инволюция към еволюция. Мистерията на Голгота е събитие, което трябва да разберем, а все повече не разбираме. В невежествотоОтвори >

Учителя за бъдещата единна религия

Лично на мен веднъж Учителят ми каза: “В бъдеще ще има една единна религия за цялото човечество, по цялото земно кълбо. Тази религия ще бъде езотерическото Християнство. То ще бъде мировата религия. … Веднъж Учителят каза в една беседа да следим каква идея ще се събуди в нас при наблюдаването на жълти цветя, сини, червени и пр. Всяко цвете в нас ще събуди особена идея. След тая беседа отидох при Учителя и в частен разговор му заговорих по повод на това упражнение. Той каза: “Такива упражнения имат значение. Те допринасят за развитието на душевните сили на човека. Но те имат микроскопически и бавен резултат. Обаче, който иска да ускори своята еволюция, който искаОтвори >

Мартин Лутер - филм

Игрален филм за Мартин Лутер:   Филмът Мартин Лутер, отразява една история, която днес играе фундаментална роля в живота на всеки християнин. Назад във времето Християнската църква, родена от Исус Христос, се разраства чрез 12 те апостоли и в цяла Европа. През 1054г. Християнската църква се пропуква и се разделя на два клона Источен – Православие и Западен клон Католицизъм. Така Християнството продължава до 16 век. До тогава Библията се приема за свещенна сама по себе си и всеки опит за превеждане се счита за богохулство. Така принуденият да слуша единствено свещениците народ се оказал изключително лесен за манипулация и заблуда от религиозните водачи. ВещиятОтвори >

Нека добре да запомним това и да го разберем в неговата пълна сериозност: Благодарение на факта, че Христос иска да направи от всеки човек истински притежател на Аза, Той пробужда и Бога във всеки от нас, пробужда с неудържима и огнена сила господаря и царя във всеки човек. И какво следва от всичко това? Следва не друго, а фактът, че Христос показва на света, и то в най-дълбок и всеобхватен смисъл, идеята за Кармата, закона на Кармата. Защото, ако някога идеята за Кармата бъде напълно разбрана, тя ще бъде разбрана тъкмо в този християнски смисъл. Тя означава не друго, а проста та истина, че нитоОтвори >

Учителя за Христа - от Боян Боев

Ще изложа значението на Христа и схващането според Учителя и на края ще прочета избрани места от беседите му. Наистина няма лекция, където Учителя да не говори за Христа. Тези хора, които не са запознати с окултната наука мислят, че Христос е подобен на другите основатели на религиите: като Буда, основател на будизма, Хермес на хермоизма, Зороастър на персийската религия, Мойсей – основател на еврейската религия, и т. н. (Но Христос не е като тях.) От окултни изследвания се вижда, че Христос не е от човешка еволюция. Основателите на религии са хора като нас, само че много са работели върху себе си, достигнали са едноОтвори >

Интервю с Лев Толстой (продължение) Връзка към първата част > Връзка към втората част >   За несъпротивлението на злото с насилие (законът на любовта вместо закона на насилието) – Защо учението на Христос не е било разбрано веднага? – Това, че християнското учение не е било прието в пълното си значение тогава, когато се е появило, а било прието само във външен, извратен вид, е било и неизбежно и необходимо. Учение, което разрушава цялото съществуващо устройство на света, не би могло да бъде прието при своето появяване в цялото си значение. А било прието само във външен, извратен вид. Хората, тогава огромното болшинство хора,Отвори >

Интервю с Лев Толстой (продължение) Връзка към първата част > За несъпротивлението на злото с насилие (законът на любовта вместо закона на насилието) – Но нима в реалния живот може без насилие? – Разбира се, властващите ще казват, че без насилие не може да има никакъв ред и добър живот, разбирайки под “ред” такова устройство на живота, при което малко хора могат да се ползват в излишество от труда на други хора, под “добър” живот пък разбирайки безпрепятственото водене на такъв живот. Но колкото и несправедливо да е това, което те говорят, разбираемо е, че те могат да говорят така, защото унищожението на насилието щеОтвори >

Учителят Петър Дънов казва за Толстой: „Толстой казваше в Русия да се обърнат към Господа, но не го послушаха; той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня – след това Русия пострада.” („Сила и живот”, IV т., беседа „Добрият пастир”, с. 513 ) … Идеи на Толстой за ненасилствена съпротива, изразени в книги като „Царството Божие е вътре във вас“, оказват силно влияние върху по-късните водачи на движението за ненасилие, като Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг. Махатма Ганди казва: „В лицето на Толстой Русия ми даде учителя, който постави рационалните основи на принципа АХИМСА (НЕНАСИЛИЕ).“ … Пролетта се познава, чеОтвори >

Колкото по-индивидуален става човек, толкова повече може да стане той носител на любовта. Там, където кръвта свързва хората, там хората се обичат поради това, че кръвта е тази, която ги обединява и ги кара да се обичат. Когато човекът добива своята индивидуалност, когато развива в себе си божествената искра, тогава подтиците на Любовта, вълните на Любовта трябва да преминават от човек на човек извирайки от сърцето. Така човек обогатява старата, свързана с кръвта връзка на Любовта, с този нов Импулс. Любовта се превръща постепенно в духовна Любов, която тече от душа към душа, която накрая ще обхване цялото човечество в една обща връзка на всеобщатаОтвори >