Димитър Мнагуров за Възкресение Христово

Великденската идея е сърцето и същинският извор на Християнската вяра. Християнството е религия на Възкресението и без него то нямаше да съществува. Великденът може да бъде разбран като духовно-телесен, а не материален процес. Възкръсналият трябва да бъде търсен както във външния свят, така и във вътрешния, в Макро- и Микрокосмоса. За целта четирите Евангелия ни говорят по различен, взаимно допълващ се начин. Единствен Матей ни описва трусовете, разтварящи земните бездни от петъчния следобед до неделното Великденско утро. На жените се явява Ангел “Господен”, т.е. Яхве, който е като “светкавица”. Той отваря камъка, събаря стражата и проговаря на жените. Това същество е от йерархията на ЕлохимитеОтвори >

Телесното възкресение

Ние виждаме, че с помощта на великденското вглъбяване, можем да проникнем в сферата на Възкръсналия Христос. Това вглъбяване е образно предадено в прехода от външната сцена към вътрешно изживените процеси в Ценакулума. В цялостната постановка на Великдена, както ни го описва Евангелието на Лука, владее един поврат от вън към вътре. Този поврат се извърши още при Марко и напредва през средните Евангелия, за да стигне до истински сърдечните сцени на Йоан . Евангелието на Йоан обаче ни дава да разберем как от интимното пространство на душата накрая отново сме изведени към брега на езерото, към неговия открит простор, как сферата на Възкръсналия – следОтвори >

Ангелите край гроба

Нека да насочим вниманието си към това, как първата Великденска сцена, разиграваща се на гроба, е описана във всяко от четирите Евангелия. Ако следим текста с полагащата се сериозност, ние ще се натъкнем на толкова смайващи различия, че изпърво те би трябвало да ни изглеждат като съвършено неразрешими противоречия. В случай, че ние не ги подложим на прибързан мисловен анализ, а ги оставим да се сгъстят и избистрят в пластични образи, тези привидни противоречия разтварят пред нас поучителни и бездънни перспективи. В никакъв случай не е така, както повечето читатели на Библията мислят, че Великденските събития имат съгласуваното си начало и в четирите Евангелия подОтвори >

След Възкресението Христос живее в самото развитие на човечеството

Когато днес празнуваме Великден и се вглеждаме в съзнанието на съвременното човечество, ние трябва – ако искаме да сме честни пред самите себе си – да признаем, че фактически днес огромна част от човечеството разполага с твърде малко истини за Великдена. Защото с какво свързваме Великден? С представата, че Христовото Същество е минало през смъртта, победило е смъртта и след страданията на кръста минава през Възкресението, след което се свързва с човечеството по такъв начин, че все още може да обсипва с откровения онези, които по-рано бяха Негови ученици, апостолите. Обаче мисълта за Великдена, идеята за Великдена избледняваше все повече. През първите години от възникванетоОтвори >

Учителя Беинса Дуно: Здрав дух в здраво тяло

И рече им „Идете в срещното село, в което, щом влезете, ще намерите жребе вързано, на което никой човек не е никога възседал, отвържете го и го доведете“. (Лука 19: 30). Задава се въпросът: защо Христос не е влязъл в Ерусалим на кон, а е възседнал ослица? На този въпрос може да се възрази с друг: не можа ли Христос да влезе пеш в Ерусалим, а трябваше непременно да възседне на нещо? Христос не можа да влезе пеш в Ерусалим. Защо? Ерусалим е предел между физическия и Духовния свят. Следователно както Ангелът не може да слезе на земята без тяло, така и Христос, като дойдеОтвори >

Христос е истинският Луцифер (носител на светлината)

В първите времена на Християнството имаше една мъдрост, която гласеше: Christis veris Luciferis = Христос е истинският носител на светлината; защото Луцифер значи носител на светлина. Защо Христос е наречен истински носител на Светлината? Защото сега чрез него е станало правилно това, което по-рано беше неоправдано. По-рано то беше едно разединение; хората не бяха още узрели, за да станат самостоятелни. Сега чрез импулса на Аза, който бяха приели чрез Христа Исуса, хората бяха стигнали до там, че въпреки развитието на Аза, те можаха да се сближат в Любовта. И така чрез истинския Носител на Светлината, чрез Христа Исуса, на човечеството бе донесено това, което ЛуциферОтвори >

Учителя: Живият Христос е Изворът

Проповѣдвамъ ви християнството тъй, както то трѣбва да се разбира. Това, което досега е проповѣдвано, то не е Христово учение. … Важното е сега, ние да се свържемъ съ Христа. Този Христосъ може да бѫде всѣкога съ насъ, въ радости и скърби и прѣди и слѣдъ смъртьта. Когато Христосъ е съ насъ, Той е врата отъ видимото къмъ невидимото, отъ прѣходното къмъ непрѣходното, отъ омразата към любовьта… Като се разбере така вѫтрѣшното Христово учение, ние ще бѫдемъ мощни да изпълнимъ своитѣ длъжности на земята. … И тъй, новата религия, или Учение на Христа на физическото поле, е религия на красивите форми, на музиката, на съзвучието,Отвори >

Второто пришествие на Христос (Тема 6) - Димитър Мангуров

В тази лекция Димитър Мангуров разглежда темите за втората голгота на Христос, второто (етерно) пришествие на Христос и задачите на Учителя Беинса Дуно.   Още малко по темата може да гледате тук: Димитър Мангуров за мистерията на Христос през Учителя Беинса Дуно   Видеото е запис от среща с Димитър Мангуров във Варна от 04.02.2017 г.  Отвори >

Христос и Житеното зърно

Текст от видеото: В далечното минало, в епохата на човекоядството, един голям учен адепт донесъл на Земята едно житно зърно. Дотогава хората се ядели един друг. Житното зърно казало на хората: “Аз нося Нова култура. Ще премахна месоядството и ще се пожертвам за храна на човечеството.” Хората го приели с благодарност, като благословение, пратено от Бога. В сегашният век иде друго благословение за човечеството. Друго житно зърно иде на Земята – то е зърното на Любовта. Христос слиза сега на Земята и носи това житно зърно. Това зрънце ще бъде посято в мозъка и сърцето на всички живи същества и като израсне, то ще измени характерътОтвори >

Второто пришествие на Христос и антропософското разбиране

В поредица от публикации се спираме на въпроса за Второто пришествие на Христос. От Учителя Беинса Дуно знаем, че идване на Христос втори път в плът няма да има. Същото научаваме и от Антропспфията. Така позициите на двата езотерични християнски импулса, имащи за цел обновяването на християнството (Учението, изнесено от Учителя и Антропософията) са на едно мнение и по този въпрос. И от двата импулса знаем, че бъдещата религия ще бъде „езотеричното Християнство“ и ние трябва да се подготвяме за това. Старите форми и разбирания за Христос следва да се обновят и задълбочат спрямо епохата, в която живеем. И всеки, който скрива това или гоОтвори >

Христос не е основателят, Той е съдържанието на християнството (филмче)

Кратко филмче с поглед към Христос не като основател, а като съдържание на християнството. Текст: “Християнството не е ново учение. Неправилно се разбира Христос, ако Той бива разглеждан само като велик учител, който е основал християнската рели-гия. Шелинг е изразил това основополагащо начално познание в берлинските си лекции върху „Философия на митологията и откровението” с класическото изречение: „Истинската същност на християнството е само и изцяло в личността на Христос. Христос не е основателят, Той е съдържанието на християнството.” Разбира се, за християните Христовият образ е извор на висша мъдрост, както и извор на висша любов и космическа сила. Но в последна сметка християнст-вото би ималоОтвори >

Учителя за Христа (филм)

Филм с прочит на цитати от Учителя Беинса Дуно за Христос, Второто пришествие, Христовото учение и Християнството. Използвани материали: За днешната епоха, във връзка с Христа – от Учителя За Христовото учение – мисли от Учителя Беинса Дуно Как да направим грамадна крачка в развитието си – от Учителя Най-хубавото качество на Христа Учителят Говори – Христос Учителя за бъдещата единна религия Учителя за второто идване на Христос Учителя за Второто пришествие на Христос Учителя за Христа – от Боян Боев   Текст: “В бъдеще ще има една единна религия за цялото човечество, по цялото земно кълбо. Тази религия ще бъде езотерическото Християнство. То щеОтвори >

Рождество Исусово и Рождество Христово

Имаме радостта да ви представим кратко филмче на тема Рождество Христово. Направихме видеото с радост и вдъхновение, ползвайки познанията, до които сме достигнали. Пожелаваме ви светли празнични дни и святи нощи! В духовната наука нощите между Рождество Исусово и Рождество Христово се наричат „Свети нощи“ и са характерни с това, че тогава духовния свят е „най-близо“ до нас. Това е време за чистота и вяра. Светли дни и святи нощи! Приятно гледане! Текст: Всичко започнало много, много отдавна. В една нощ се родило едно необикновено дете. То било чакано. Най-мъдрите хора от целия свят го очаквали. Имало предание, че някой ден то ще дойде. И тозиОтвори >

За Христовото учение - мисли от Учителя Беинса Дуно

Ако бих имал време, бих ви изтълкувал защо Христос е говорил с притчи. С тях Той подразбира известен начин, метод, който дава на света. Понеже хората на Неговото време не бяха готови, даде на света тоя образ, за да се запази за нашето време. Ако Христос дойде сега, няма да се занимава с тях и с това, Той ще говори по други работи. Ония, които преди две хиляди години не са Го разбрали, ние трябва да Го разберем. Тогавашното Учение на Христа е основа на сегашното, което се говори на света. … Христовото учение е едно Божествено учение, което разрешава живота в неговата вътрешна пълнота.Отвори >

Защо Христос не е християнски Бог?

За да навлезем във въпроса и отговора на темата – нека си представим един физик, който открива даден физичен закон. Макар и законът да може да бъде кръстен на негово име, той не му принадлежи, ученият само го е наблюдавал и осъзнал за себе си и за човечеството. Самият закон си е съществувал и независимо дали бива определен като физичен или химичен, или пък към някоя по-тясна област – термодинамика или магнетизъм – законът не принадлежи, не изхожда от тези понятия. Тези понятия и категории са за наше разбиране – да може да подреждаме и правим връзки. Така е и с Христос, той не е ХристиянскиОтвори >

Учителя за второто идване на Христос

Днес очакват Христа, да дойде пак в плът на земята. Не е въпрос в плът ли ще дойде или като дух. Идването Му е въпрос на съзнанието. – Защо? – Защото и ония, които видяха възкресението и възнесението на Христа, пак се усъмниха. Оня, който има пробудено съзнание, никога не се съмнява. Той живее в бързите промени и от нищо не се страхува. … Като се говори за духовния свят, мнозина си го представят като физическия. Стане ли дума за Христа, искат да Го видят като човек, да се разговарят с Него. Това е невъзможно. Веднъж дойде Христос на земята в плът, между човеците. СегаОтвори >

Най-ужасното престъпление в историята се оказва спасението на човечеството

Ако Христос на Кръста не беше умрял, човечеството нямаше да бъде спасено. В Разпятието ние сме изправени пред едно уникално събитие. Смъртта на Христос на Кръста беше най-голямата благодат, дарявана някога на човечеството. И най-тежкият грях, който човечеството е поело върху себе си, е този, че Христос беше разпънат. Така най-тежкият грях съвпада с най-голямата благодат. Повърхностният ум, без съмнение, ще обърне малко внимание на това. Но за онези, които проучват по-надълбоко, този въпрос е изпълнен с дълбока мистерия. Най-ужасното престъпление в историята на света се оказва спасението на човечеството. И ключът към тази загадка се намира в образцовите думи, изречени от Христос на Кръста:Отвори >

Какво означава, че дяволите знаеха кой е Христос

Най-важното е да се осъзнае, че намесата на Христовия Импулс в историческия живот на човечеството беше не само едно събитие на физическия план, към което можем да подходим чрез изучаване на историческите факти, но и истинско духовно събитие. Аз вече изтъкнах че това, че Евангелието свидетелства, че Христос беше разпознат от дяволите, има по-дълбоко значение, отколкото обикновено се признава. Казва ни се, че Христос извършва изцеления, описани в Евангелията като изгонване на зли духове. И постоянно ни се напомня че дяволите знаеха кой е Христос. От друга страна, самият Христос смъмря дяволите и „ги накара да не говорят, защото те знаеха, че Той е Христос.“Отвори >