Първото правило е: чистота на ръцете!

Сега у някои от вас ще се зароди мисълта: „Това учение е сериозно, как ще може да се постигне всичко това? Времето няма да ни достигне.“ За други работи имате време. Да се занимавате с Петко, с Драган, със Стоян, имате време, а да си измиете ръцете нямате време. По 4-5 часа се занимавате с одумване на този-онзи, а нямате един час време да си измиете ръцете. Първото правило е: чистота на ръцете! Засега няма да обръщам внимание на лицата ви: сега искам ръцете ви да са чисти до лактите. Колкото се отнася до краката ви, до лицето ви или до цялото тяло, правете каквотоОтвори >

поляна с цветя

„Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога“. Това е едно от блаженствата, за които Христос е говорил. Под думата „чистосърдечни“, Той разбирал чистите по сърце. С това Христос искал да обърне внимание на чистотата, като важен и необходим елемент в човешкия живот. Казано е в Писанието, че само чистите по сърце могат да видят Бога. Да види човек Бога, това значи, да бъде щастлив. Днес всички хора искат да бъдат щастливи, но не знаят как. И в стремежа си да придобият щастието по неестествен път, те стават нещастни. Пътят за придобиване на щастието е много прост и естествен – да бъдеш чист по ум, поОтвори >

Думата чистота е понятна на всички хора. Тя има външен и вътрешен смисъл. Казваме: „Външна и вътрешна чистота.“ Външната чистота всеки я разбира и вижда. Когато се говори за външна чистота на къщата, подразбираме да бъде тя измазана отвън и отвътре, подовете на стаите – изметени и измити, прахът навсякъде да е изчистен. Когато се говори за външна чистота на някоя дреха, подразбираме, ако дрехата е бяла, да бъде добре изпрана; ако дрехата е черна, да няма никакви петна по нея. Когато се говори за чистота на маслото, то трябва да бъде прясно, бистро и без всякаква миризма. Значи всяко нещо е чисто дотогава, докатоОтвори >

Чистота Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост се състои в умерено ядене и спане, в умерен живот. Чистият живот изключва всичко, което би могло да скъси живота. Има блага, които придобити преждевременно стават причина да се изгубят чистотата, добротата, знанието.   Стремеж Желая на всички ви да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него постоянно се стремете.Отвори >

Георги Изворски за дома за тялото и душата - разказ за стъклената пещера

Ще кажа само нещо, от опит – как съм си направил онзи дом в планината. Той беше дом за тялото и душата – онова бунгало наречено стъклената пещера. Господи, не моята Воля, а Твоята Воля. Домът като се прави той се прави от сърце и душа. Там съм изживял най-красивите моменти, защото душата пътуваше из цялата вселена. И малко да имаме, всичко да бъде с Любов. Какъвто и дом да правим, ние трябва да го направим по сърце и по душа. Георги Изворски  Отвори >

Получих чудесен подарък – поверение да продължим почистването на Окото (езерото под връх Мусала), което приятели бяха започнали. Благодаря за подаръка 🙂 Обърнах се към няколко души и така, в неделя малка група се отправихме към Мусала. Постепенно подходихме, откъм Боровец и навлизахме в Рила. Беше толкова хубаво – Рила! Горите, камъните, реките, езерата, лъчите, радостта, благодарността… Навлизахме в Рила. Качихме се до върха – беше мъгливо и мистично. Чудесно! Порадвахме се горе и започнахме да слизаме надолу с чували в ръце. Събирахме съкровища – всяко боклуче беше дар, защото го сваляхме и почиствахме, почиствахме Рила и себе си. Езерото ни посрещна в ефирна бялаОтвори >