За Здрав живот

 

 

“Здрав живот” има за своя мисия да помогне на хората да водят здравословен начин на живот. Основната цел на фондацията е да образова и повишава общата култура на човека и обществото в областта на здравето, здравословния и природосъобразен начин на живот, използвайки традиционни, иновативни и интерактивни методи.

Създадохме www.zdravjivot.org, вдъхновени от идеята да споделяме информация за различни възможности да поддържаме здравето във всички аспекти: природосъобразен начин на живот; здраве; здравословно хранене и рецепти; био земеделие; педагогика и образование; духовен път и други.

В www.zdravjivot.org могат да бъдат намерени и много вдъхновяващи текстове и съвети на хора, които са натрупали опит и са изпробвали различни методи за постигане на добро здраве и дух.

Имаме за своя мисия да стимулираме повече хора в България да полагат грижи за своето здраве и да са по-щастливи. Постоянно предоставяме интересна и полезна информация, касаеща природосъобразния начин на живот.

Целите са:
– да се придобие знание;
– знанието да се приложи;
– да се подобри живота;
– да се изяви доброто, светлото и красивото в човека.

Вярваме, че здравият живот се гради въз основа на естественото и чисто отношение към природата, храната и хората, затова се стремим ежедневно да поднасяме информация и идеи в тези посоки.

Благодарим Ви, че посетихте сайта Здрав живот!

Всичко най-добро!

 

Абонирайте се за новите публикации и се присъединете към още 3 882 абонати.