fbpx

Никой човек не се лишава от правото на знанието, до което той е дорасъл вътрешно

Никой човек не се лишава от правото на знанието, до което той е дорасъл вътрешно

Мнозина смятат, че учителите, които могат да дадат разяснение за висшите знания, трябва да се търсят на определено място. Всеки, който сериозно се стреми към висшите знания, няма

Моите чисти чувства и мисли са от значение

Земята в нашите ръце

Ученикът трябва да се издигне до убеждението, че неговите мисли и чувства имат за света същото значение, каквото имат и неговите действия. Той трябва да разбере, че еднакво

Въпросът е да намерим позицията, от която всичко е интересно

четене

Досадата е толкова широко разпространена в наши дни. Аз познавам много хора, които намират за неприятно да се запознаят например с банковата процедура или с борсата или с

Да не позволяваме на страданията да ни възпират в стремежа ни към мъдрост

посока

И така, трябва да бъде наблегнато, че мъдростта на бъдещето може да бъде постигната само чрез лишения, тежък труд и болка; тя трябва да бъде постигната чрез понасянето

Добре е човек да разширява своите човешки интереси по време на окултното си развитие

протегнати ръце

Една душа, която не изпитва интерес към общочовешкото, но въпреки това преминава през езотерично развитие, тя ще чувства самата себе си все повече и повече като тежест. Една

Няколко бележки за Евангелията от Рудолф Щайнер

библия

И ако хората не успеят да осъзнаят, че този вид „доказателства“ лежат съвсем на повърхността, че „да“-то и „не“-то могат лесно да бъдат обосновани с нашата съвременна интелигентност,

Човечеството и земната еволюция

планета

Знаете, че настоящата епоха – разглеждаме я в широк смисъл като периода от великата атлантска катастрофа насам – беше предшествана от самата Атлантска епоха, когато континентите Европа, Африка

Влиянията на Луцифер и Ариман – откъс от първа лекция

изгрев

Сега, тази древна мъдрост имаше една особена характеристика, която никога не трябва да губим от поглед. Имаше една характеристика, заради която юдаизмът, по-малкият поток по онова време, който