За лечебната Евритмия

В този брой на предаването „Свещичка“ си говорим с Галина Бертелсен за лечебната Евритмия. На нас ни беше много интересно да научим от нея повече за тези лечебни методи. Приятно гледане!   Видеото е запис на предаването „Свещичка“ – брой 36 – юли 2017 г.  Отвори >

Шестте основни упражнения от Рудолф Щайнер

Брайън Грей, ръководител на програмата по Антропософия в колежа „Рудолф Щайнер”, обяснява шестте основни упражнения, въведени от Рудолф Щайнер, и как Брайън ги е прилагал и преподавал на своите ученици. Тези упражнения са основни, или съществени, защото те са фундаментални за всякаква духовна практика. Те целят завършване на формирането на сърдечната чакра.  Отвори >

Три правила за приложение от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Сега си запишете следните три правила за приложение: 1. Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си да обхване и недостатъците на хората; и продължавайте свещения път на сърцето към Бога на Любовта, при най-големите несгоди. 2. Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си. Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие. Него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума към Истината и през най-голямото противоречие. 3. И когатоОтвори >

За обидата - мисли от Учителя Беинса Дуно

Любовта изключва всякаква обида. Сърденето, обидата говорят за отсъствие на любов между хората. Те имат свое определено място за живеене, но не в Любовта. Следователно вие трябва да разглеждате Любовта и в най-малките ѝ прояви като свещено нещо, като Божествени прояви … В любовта няма никакво съмнение, никаква обида, никакво отчаяние. В любовта всичко е положително. Там отрицателните сили не виреят. Те изгарят в нея като на огън. Тя ги кани на гости при себе си, угощава ги, възпитава ги и те остават в нейното царство като послушни слуги, за вечни времена. … Туй, което засега се изисква от нас, то е приложението на ХристовотоОтвори >

За изслушването от Рудолф Щайнер

За окултния ученик е особено важен начинът, по който той изслушва другите. Той трябва да го прави така, че в самия него да се възцари пълно мълчание. Когато някой изразява дадено мнение пред друг човек, общо взето, то среща или одобрение, или несъгласие. Повечето хора веднага усещат потребност да изразят своето одобрение, респективно своята критика. Окултният ученик трябва да си наложи мълчание и в двата случая. Разбира се, не става дума за това, човек изведнъж да промени своя стил на живот и да се устреми към подобно вътрешно мълчание. Той може да започне с предварително подбрани случаи. И тогава, бавно и постепенно, като от самоОтвори >

Кученце

Тази статия е отговор на общественото обсъждане за известни хора със снимки на убити животни. Предлагам ви едно възможно реакция на дадените събития. Нека си представим образа на човекът, който се е снимал и навярно е умъртвил, иначе преди това свободно и красиво тичащите животни. Да кажем, че този човек е обществена личност и имаме познания за него. Тогава, ако се обърнем към Христовата съвест в нас, може да извикаме най-доброто от този човек, да помислим за някои положителни негови качества и добри дела. Нека се изпълним с тези мисли, картини и чувства. Важно е да усетим и как сърцето ни трепва и ние заобичвамеОтвори >

Паневритмията - втора статия от Боян Боев

  Днешната епоха е преходна между две култури. Винаги завоят между две култури се отличава с хаос, с големи противоречия. Това е признак, че се намираме на границата между старото залязващо и новото изгряващо. Забелязано е, че винаги в зазоряването на всяка нова култура стоят велики духовни идеи. Днес по много признаци се вижда, че едно ново съзнание се ражда в човечеството. В същност самото развитие е въпрос за разширение на съзнанието. Например, ако проследим природните царства, ще видим, че колкото отиваме към по-горните царства, постепенно съзнанието се разширява. Всяка култура се отличава с това, че носи нещо ново на човечеството. Тя е едно новоОтвори >

Из рилските беседи на учителя „лъчи на живота"

Из рилските беседи на Учителя „Лъчи на живота“ Всички хора искат да имат успех в живота си, но въпреки това не успяват. Защо? – Защото не спазват съществените правила, без конто животът се обезсмисля. Искаш ли да имаш успех в живота си, прилагай следните правила: Пази свободата на душата си! Пази силата на духа си! Пази светлината на ума си! Пази доброто на сърцето си! Тия четири правила представят основа на човешкия живот. Без тях човек не може да прояви нито любовта, нито знанието, нито богатството, нито разумността си. За да бъде щастлив, човек трябва да пази свободата на душата си, силата на духа си,Отвори >

Не се обръщайте да гледате миналия си живот

Едно практическо правило сега: Никога не се обезсърчавайте! Като видиш някой човек, не се обезсърчавай. Ако ти дойде някоя тъмна мисъл, не я дръж, изпрати я навън! … И всяка постъпка трябва да има връзка с Любовта. Всяко нещо, трябва да се прави в името на Любовта. Не, за да се показваме пред хорат … Казвам: Не се обръщайте да гледате миналия си живот – ще станете на сол. Не се обръщайте да гледате назад нито доброто, нито злото. Казваш: „Какво беше едно време!“ Аз го зная, мога да опиша какво беше едно време. Оставете едно време, назад не гледайте! „Ами преди една година?“ НеОтвори >

Поддържайте в себе си такива желания, които не увяхват, но устояват на всички бури и изпитания в живота

Съвременният човек се нуждае от сила – физическа и духовна. Ако някой е силен само физически, в духовно отношение е слаб – той страда от духовна слабост, от духовна анемия; тази анемия се дължи на непостигнати желания. Човек трябва да знае как да трансформира желанията си. Ако почвата на неговата градина не благоприятства за тропически растения, той трябва да сее такива, които виреят в умерения пояс. Някой страда от това, че в градината му не могат да виреят лимони, портокали, мандарини, фурми и други – щом тези плодове не виреят, нека посади ябълки, круши, сливи, които ще му дадат изобилно плодове и ще го радват;Отвори >

Уводни думи към дишането от окултно гледище

Изучаването на материалния свят е необходимо. Но това е само външната страна на истината. Можем да вземем за пример дишането. То си има една външна и една вътрешна страна. И който знае само външната страна на дишането, той не може да има ония резултати, които са желателни. Знае се, че въздухът е съставен от около 79 азот, около 20 кислород, плюс малко водни пари, въгледвуокис и минимални следи от елементите неон, аргон и пр. Обаче, въздухът е проникнат и от нещо повече. Това е загатнато и в Библията, дето е казано: „Бог вдъхна в ноздрите на човека дихание на живот, и стана човек жива душа“Отвори >

Алекс Орбито в България

Алекс Орбито е световно известен лечител, практикуващ безкръвни операции. След като посети Рила и участва в Паневритмията, той сподели: За първи път в моя живот съм тук и танцувам този танц – Паневритмия. Това е свещен танц. Тук в Рила планина се случва едно от най-значимите събития в живота ми. Тук човек разбира кой е и за какво е всъщност на този свят. Аз работя за святата Божия мисия и за това се чувствам прекрасно. Казах, че да бъда в България и тук в плнината Рила е едно от най-значимите събития в моя живот, защото това е танц, който развива духовността в хората. Горд съм,Отвори >

Разговор за музиката - интервю с Александър Стойчев

Музиката е метод за повишаване на концентрацията и до хармонизиране на отделни центрове в нашия мозък. Музиката има способността да настрои тялото ни и целия наш вътрешен свят.   Видеото е запис на предаването „Свещичка“ – брой 28.  Отвори >

Упражнения за връзка с природата и природните явления

Станете проводници на Божественото учение. Растенията и животните са също проводници на Божественото учение. Ако разбирате това, ще се ползвате от живота. И реката е проводник на Божественото учение. Ако разбираш тази река, ти ще се ползваш от нейната сила. Достатъчно е да се спреш съзнателно пред едно дърво, пред един извор, за да разрешиш задачата си правилно. И при камъка да се спреш, ще придобиеш една нова идея. От това гледище, всички камъни, растения и животни са формули в Природата. Течението на реките, веенето на вятъра, движението на облаците, предаването на слънчевата светлина – това са образи, чрез които се проявява разумното в света.Отвори >

12 позитивни намерения

Аз съм изпълнен с живот и любов. Аз излъчвам живот и любов. Уважавам себе си. Постигам всяка цел, която си поставя. Позволявам си да живея на мига. Аз съм най-добрия си приятел. Заслужавам да отделя време за себе си. Собственото ми щастие е безгранично. Живея в точно този момент, точно сега. Обичам и одобрявам себе си. Аз се уча от грешките си. Избирам как да се чувствам. Позволявам си да се радвам на всичко случващо се в днешният ден. Любовта ме изпълва и хармонизира.     Източник: сайта за позитивни намерения www.happymisling-bg.com  Отвори >

Спиритизъм, медиуми и ченълинги според Учителя - от Влад Пашов

В духовния свят всеки сам трябва да освети нещата, за да ги види. Всеки сам трябва да стане проводник на Божествената светлина, за да види. Дадох по-горе определението на Учителя за ума, като съвкупност на всички сили и добродетели. А сега какво наблюдаваме? Всички тези или по-голяма част, които минават за ясновидци, сами са лишени от светлина в живота си. Те не знаят какво ги чака за утрешния ден, а говорят на хората за далечни бъднини. Това не са ясновидци в този смисъл, в който говоря, а това са, както казах по-горе, отворени врати за духовете, които си играят с тях. Да виждаш духове, даОтвори >

Ина Дойнова - видео курс по Паневритмия

Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.   Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времето иОтвори >