За понятието “извън матрицата”, космическата илюзия и апостол Павел

Като продължение на темата разгледана в статията “За заблудите на понятието “живот извън матрицата”” ще продължа разглеждането на въпроса като потърся източника на понятието или по-скоро на настроението, което носи идеята “извън матрицата”. Под “Матрицата” често разбираме система, която държи в подчинение човешките същества, като същевременно се възползва от тях и техните сили. Тя създава един илюзорен свят от неистинни ценности и принуждава индивидите и обществата да вървят по нейните закони. От друга страна има осъзнати хора, които имат желание да излязат извън матрицата, но тя така ги е впримчила, че не могат да постигнат това напълно. В този ред на мисли “матрицата” е злоОтвори >

За заблудите на понятието “живот извън матрицата”

Понятието живот извън матрицата е често използвано в различни случаи, може би е натоварено повече с усещане за свобода, отколкото със здрав разум. Тук отсъствието на здрав разум и честност са основа на заблуди. Най-често свободата се разбира като липса на задължения към обществото. А самите задължения се наричат “матрица”. Съвсем спокойно някой, който живее извън матрицата може да се ползва примерно от автомобил, но когато е за негови цели ползването се приема за действие “извън матрицата”, а че за поддръжката на пътища има някой, който е в матрицата, това се пропуска. Или пък удобството да бъде заредена колата на бензиностанция по всяко време –Отвори >

Стани да седна - казало Доброто

Това писание не е за възмущение, а за приложение. Понякога човек може да се подведе и да забрави доброто възпитание. Може да се подведе по това, че е клиент и има повече права. Загубането на чувството за благодарност е разрушително за изграждането на правилна душевна настройка и благороден характер. Благодарността за благата, които имаме и почитта към другите хора са добродетели, които могат да се разработват и да носят добри плодове. Помощта към другите е златна възможност за работа върху тези добри черти. Понякога човек може да чуе в автобуса: “Стани да седна” и това да бъде тихият глас на Доброто, което нашепва в човешкотоОтвори >

Църквата и Бялото братство - смисъл отвъд институциите

“Църквата, това е общение на живи души, в които Христос живее. Те съставляват едно цяло в себе си. Тази Христова църква не седи в тия църкви, които ние имаме; тя не седи и в този салон, в който сме сега, но седи в душите на живите членове в тази църква, не само на тази църква тук, но и на всички църкви по целия свят. Тя свързва всички разумни души, в които живее Христос. Тия хора образуват едно тяло, а Христос е глава на туй тяло във великия Божествен живот. “ – Учителя Беинса Дуно Още от горния цитат задавам определена посока и смисъл на настоящотоОтвори >

Пътят на кръвта и пътят на духа

Времето, в което живеем е време на избор и време за работа. Ние сме в епохата на съзнателната душа и от човечеството се иска да развие интелекта. И това далеч не е проста задача, защото интелектът е огледало на духа. Същевременно ни е необходима здрава основа – чисто сърце. В това време, разбира се, ние сме изправени пред всевъзможни заблуди. Какви ли не – облечени с най-разнообразни дрехи. Способността за различаване бива изпитвана ежечасно. Подменят се фундаментални понятия: духовният свят е сведен до вярвания в извънземни, християнството се смята за нещо отминало, а човешките отношения се подменят с финансови взаимоотношения. В цялата тази подмяна еОтвори >

Всъщност има добро и зло и битка между тях

Знанието за съществуването на добро и зло и битка между тях е било живо в човечеството почти през цялото време, с изключение на по-новите времена. Но дори и в нашето време това знание ни е възвестявано от двата езотерични християнски импулса, излъчени през 20 век: дарът на архангел Михаил – Антропософията и обновлението на Христовото учение от Учителя Беинса Дуно. Ето какво казва Щайнер: Свободата не можеше да бъде дадена при никакви други условия, освен чрез това, че човекът сам трябва да намери избора, свободния избор между доброто и злото. … Боговете трябваше да допуснат злото не заради друго, а в името на човешката свобода,Отвори >

Андрей Пантев: Петър Дънов и алтернативите на духовния мироглед

Лекция на проф. Андрей Пантев: „Петър Дънов и алтернативите на духовния мироглед в света“ Част от програмата на „Пробуждането – мисия на Петър Дънов Духовният Учител на България„, 1 ноември 2016, София.  Отвори >

Всичко е същества или предпоставки за лично отношение - Калоян Гичев

Здравейте, приятели, ще разгледам някои въпроси от духовната наука. В днешно време е разпространено схващането, че има там нещо, което е като Бог, но го наричаме енергия, вселена и т.н. При това положение това нещо е абстрактно и някак бездушно или ако не бездушно, то поне не лично. Ситуацията много напомня на това, което сме възприели още като деца – че Слънцето праща живот и светлина, и същевременно с това, Слънцето представлява горящи газове и т.н., т.е. неодушевен предмет, нежива природа. Нещо неживо дава живот! От там и този живот е някаква случайно стечение на механична еволюция. Това сме го заучили добре, а после поОтвори >

Клиентът винаги има право и духовната гледна точка

Възпитанието на правото на клиента е характерно за днешния обществен ред. В това обаче се корени една опасност. Опасността е в това да основаваме и формираме отношения към хора на базата на обществени закони и на парите. Когато се изправя като клиент, който “винаги има право” в мен вместо да се събуди топлото чувство към душата, която надзърта от отсрещния човек, в мен се надига ниското чувство да покоря този човек, да наложа моята воля над неговата, посредством силата на парите и държавните закони. Когато изискам от някой нещо по силата на парите, поради това че той е решил да се покори на парите и еОтвори >

Който първо хвали, а после кори - той два пъти е лъгал

Който първо хвали, а после кори – той два пъти е лъгал. Това е поговорка от приказките на 1001 нощ. Поговорка от стари времена, която Маруф обущарят споменава в разказа си, разказан от Шекеразада (Сладкодумка). Понякога и ние сме в това положение – да сме изправени пред това първо да хвалим, а после да корим. Дори твърдим, че тогава сме прозрели истината. Но – поговорката казва, че в този случай ще сме лъгали два пъти. Правилният път е точно обратен – не да се разочароваме от живота и от хората, а да се влюбваме в тях. За това ни дава пример Апостол Павел – той първоОтвори >

Невидимият свят не е по-фин физически свят

Изкушението да кажем „всичко е енергия“ (1) стои пред нас, в моменти, в които искаме да си представим висшите светове. От съвременната физика пък знаем, че енергията се трансформира в материя и обратното. Т.е. тогава може да достигнем до извода, че висшите светове са една много фина материя. Толкова фина, че е невидима за нас. По този начин възприемаме духовните светове като по-фината част на физическия свят. Вярваме, че служителите на съвременната наука създават уреди, с които да я изследват и едва ли не се докосват до духовния свят. Даже при известни експерименти се говори за „божествена частица“ и т.н. Това изкушение, което е плод наОтвори >

Тайната за децата на Христос

Съвременното човечество върви по своя еволюционен път. Всичко се променя, всяка епоха има своите задачи и ключове. Централно събитие в човешката история е идването на Христос на Земята. От кръщенето в река Йордан до Голгота – Христос (Словото от Светата Троица) е тясно свързан с тялото на Исус. Така Богът стана плът и живя между нас. Не за да прави чудеса, да става велик маг, цар или друго, а за да стане брат на най-малките и да даде импулс за промяна на пътя на човечеството от инволюция към еволюция. Мистерията на Голгота е събитие, което трябва да разберем, а все повече не разбираме. В невежествотоОтвори >

Живото слово на Отче наш - размисли

Една вечер, легнал в леглото, със затворени очи, почти заспивайки…, започнах да си казвам бавно молитвата “Отче наш”. Отче наш… и стигнах до там, до първия ред, представих си как звучи, звучи наред, нашепвано от безброй хора. “Отче наш” – нашепвано, помислено, почувствано, с надежда. Безброй хора са го казвали, когато са се обръщали към Висшето, към Бог. “Отче наш” така светло – като че ли присъстваше в безброй души, тук долу на земята. Изричано от святи хора. “Отче наш” – звучащо през вековете, в моменти на вяра, на благодарност, на изпитания, в моменти на връзка. Няколко дни по-късно, в църквата в село Бистрица (София),Отвори >

Правда - мисли от Учителя Беинса Дуно

Правдата, от дру­га стра­на, мо­же да се оп­ри­ли­чи на во­да­та. Как­во­то е во­да­та по от­но­ше­ние на твър­да­та поч­ва, то­ва е прав­да­та по от­но­ше­ние на чо­веш­кия жи­вот, за­що­то тя е, ко­я­то смек­ча­ва твър­ди­те те­ла. Хо­ра­та, ко­и­то са се оз­ло­би­ли, са се втвър­ди­ли, за­що­то ня­мат правда. А оне­зи, ко­и­то са ста­на­ли ме­ки, имат правда. Дай­те на един чо­век пра­во­то и той ще омек­не. Съ­що­то дейс­т­вие оказ­ва на рас­те­ни­я­та и во­да­та. Тряб­ва да от­да­ва­ме на все­ки чо­век пра­во­то, за­що­то, как­то во­да­та е не­о­б­хо­ди­ма за рас­те­жа на рас­те­ни­я­та, та­ка и Прав­да­та е не­о­б­хо­ди­ма за рас­те­жа на на­ши­те умо­ве и сър­ца. Без нея рас­те­не не мо­же да има. Ис­ка­те лиОтвори >

Понякога си представям дъги

Понякога си представям дъги. Когато има облаци и отдолу е малко по-сиво, тогава аз знам – горе има малки дъгички. От другата страна на облаците слънчевите лъчи ги докосват и танцуват с капчиците. От този танц се раждат малки дъгички. Сякаш се чува и музика. Горе над сивите облаци има небесен танц. И колко е лесно мислено да се кача и да потанцувам и аз. Цветна е тази друга страна на сивите облаци. Когато в човека отвътре изгрее Слънце – някъде вътре се раждат дъгички. И гледаш уж е човек, а той пълен с дъги, както сивите облаци горе. Светлината очертава красота. Светъл поглед да имамеОтвори >

Светлината на новата година с д-р Таня Грандева

Моля, сподели най-ценното в изминалата година? Д-р Таня Грандева: 2015 година, подобно на всяка друга предходна, бе изпъстрена с най-разноцветни мигове – все ценни 🙂 Усмивка и удовлетворение ми донесоха семинарите, на които бях поканена като лектор на теми за здравословното хранене. Ценни бяха срещите с нови хора, споделената ни радост от изживяването на полезни и приятни съвместни мигове, превърнали се в двигател на промяна в личния живот по пътя към здраве. На 15 февруари 2015 г. на „Пътешествие към щастието“, организирано от Боян Анов, в живота ми се появи един много специален за мен човек, който заедно с чудесните си деца впоследствие умножи и обогатиОтвори >

Светлината на новата година - Мартина Иванова и Краси Проданов

Моля, споделете най-ценното в изминалата година? Мартина Иванова: Появата на мъничката ми дъщеря – Сияна и цялото мое израстване и помъдряване свързано с децата ми. Краси Проданов: Като затворя очи и си я представя цялата, в мен се появява шума от морските вълни. Стоя на брега и се взирам в гребените им, изследвам формата им. Сигурно защото 2015-а беше година на очакването, че ще се роди някаква промяна. Обаче двигателят да променим нещо, това сме самите ние. Точно с това ще я запомня – с личната промяна.   Каква е надеждата ти за новата година? Мартина Иванова: С лекота и благословия да мина през всичкиОтвори >

Позитивно намерение за 2016-та година

И ето, идва нова година. Каква ще бъде тя? Ние, хората, таим в себе си надеждата за нови и хубави години дори когато навън е тъмно. И може би точно когато навън е тъмно, това е надеждата, която ни държи изправени и способни да преминаваме от година в година, да продължаваме. Затваряме вратата на една година, която дано е била лично щастлива или успешна, или весела, или изпълнена с постижения… но като човечество ни доближи още повече до ръба… И може вече да сме съвсем на ръба на пропастта, към която толкова последователно и закономерно като човечество се стремим… Че времето е малко и нещатаОтвори >