Песен за доброто – от децата в училище Изгрев

Песента е част от празничното тържество на училище Изгрев.

 

Абонирайте се за новите публикации и се присъединете към още 4 369 абонати.