Песента е част от празничното тържество на училище Изгрев.