Седем упражнения за духа и тялото

Тези упражнения са създадени от Учителя Петър Дънов. Изпълняват се целогодишно, а от 22 март да 22 септември (по препоръка на автора) се играят преди паневритмия.

Видеото е част то филма “Упражнения за духа и тялото”.

 

Абонирайте се за новите публикации и се присъединете към още 4 318 абонати.