Пет комплекса с упражнения за Духа и тялото от Учителя Петър Дънов. Озвучаване на български език.

 

Източник: Бяло Братство Общество