Упражнения от Учителя за волята. Видеото е част то филма „Упражнения за духа и тялото“.

 

Източник: Бяло Братство Общество