Димитър Мангуров разяснява техниката на танца на суфите, неговите духовни извори и последици от практикуването му.