Димитър Мангуров разяснява техниката на танца на суфите, неговите духовни извори и последици от практикуването му.

 

Абонирайте се за новите публикации и се присъединете към още 2 924 абонати.