За танца на суфите – откъс от лекция на Димитър Мангуров

Димитър Мангуров разяснява техниката на танца на суфите, неговите духовни извори и последици от практикуването му.

 

Абонирайте се за новите публикации и се присъединете към още 4 363 абонати.