Деян Пенчев за доклада „Интуиция и логика в светогледа на Петър Дънов“

Деян Пенчев – Представяне на статията на д-р Мирослав Бачев: „Интуиция и логика: един диалог за духовния и философския светоглед на Петър Дънов“

Доклад от научната конференция „Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България“, състояла се на 4-6 септември 2015 г. в гр. Варна.

 

Абонирайте се за новите публикации и се присъединете към още 4 140 абонати.