Беседа от Учителя Беинса Дуно, държана на 2 януари 1938 г.

В изпълнение на: Владимир Ангелов.