Чудесна лекция на Валентин Грандев, от която можем да научим много за храненето. Когато Валентин говори за хранене винаги се впечатляваме на начина, по който представя нещата, източниците, които цитира и изобщо на цялостния поглед върху свързаните с темата въпроси.

Книгата “Формулата на здравето или какво не се казва за храната”, за която става въпрос във видеото, може да намерите тук >>

Приятно гледане и ползотворно!