Еко-искам: Варене на бобови и зърнени храни

Процесът на варене е широко използван от съвременното общество. Варенето има редица предимства пред други методи на преработване на хранителни продукти. Ще разгледаме  достъпен  метод, който да оптимизират варенето от екологична гледна точка.Отвори >

Пи­та­те Ме: “Кое със­та­вя яд­ка­та на уче­ни­е­то?” Ка­зал съм ви и пак ще ви ка­жа: “Яд­ка на Бо­жес­т­ве­но­то уче­ние е Лю­бов­та, Мъд­рост­та и Ис­ти­на­та”. Зная, че пак ще Ме по­пи­та­те: “А що саОтвори >

Слънце

Свет­ли­на­та – то­ва е твор­чес­ки акт на Ве­ли­ка­та при­ро­да. Тя раз­г­ра­ни­ча­ва би­ти­е­то от не­би­ти­е­то, вре­мен­но­то от веч­но­то, ре­а­л­но­то от пре­ход­но­то. Свет­ли­на­та – то­ва е пър­ви­ят акт на про­буж­да­не в Жи­ва­та при­ро­да. А подОтвори >

Димитър Стоянов за Биодинамичното земеделие

Участието на чичо Митко във форум “Храна” на Горичка през ноември 2010 г. “В България засега изглежда има само едно семейство, което отглежда реколтата си според принципите на биодинамичното земеделие. Това са МарияОтвори >

пълнени камби със сос от нахут и покълнал боб мунг

Покълнала леща, зеленчуци, сусамов сос и крекери от покълнали семена.   Покълнал лимец към салата от моркови и червено цвекло.   Пълнени камби с покълнал зелен мунг и сусамов тахан с вода иОтвори >

природа

То­ва, ко­е­то но­си сво­бо­да за чо­веш­ка­та ду­ша, е Ис­ти­на­та. Стре­меж и коп­неж на чо­веш­ка­та ду­ша е да бъ­де сво­бод­на.То­ва е един ве­лик вът­ре­шен под­тик – не на обик­но­ве­ния чо­век, а на чо­ве­ка, уОтвори >

„Най-чистата храна е житото.” “Той създава”, с. 252 „Житото е слънчев плод, който е минал през Венера, плод, който означава любовта, но любовта във форма на жертва. Житото е дошло да прогресира вОтвори >

Здрав живот - Прочистване на черния дроб и жлъчката със сок от лимони и зехтин

Подготовка: Една седмица преди прочистването е добре да се яде хубава, прясна и здравословна храна. Препоръчително е да се премине изцяло на растителна храна като се спазва тя да бъде предимно сурова. ТоплиннатаОтвори >

Учителят говори: Добро

Лю­бов­та раж­да Доб­ро­то. Доб­ро­то е ос­но­ва на жи­во­та. Доб­ро­то е поч­ва на жи­во­та и съ­щев­ре­мен­но – не­го­ва хра­на. Са­мо Доб­ро­то мо­же да под­к­ре­пи жи­во­та, са­мо Доб­ро­то мо­же да го под­х­ра­ни. Ко­га­то Бог сеОтвори >

Здрав живот - Ключът на живота

Ще прочета 20 глава от Откровението. Няма да дам никакви тълкувания по нея. Нека всеки я разбира тъй, както може. Обаче има един основен закон, който гласи: Всяко същество използва храната, която муОтвори >

Здрав живот - Основни принципи на здравословното хранене

1. Подход. За здравословното хранене от първостепенно значение е подхода. Храна изядена в приятна атмосфера, в хармония и с любов е тази, която носи нужните съставки за поддържане на тялото, сърцето и ума.Отвори >

Здрав живот - Ликвидация на века

Размишление. Ще прочета нещо върху любовта от книгата „Заветът на цветните лъчи“, стр. 8, 9 и 10. „И хоругвата му над мене бе любов…“ Мнозина цитират стихове от Евангелието, но лесно ги забравят.Отвори >