fbpx

Христовият Импулс засяга цялото човечество

Не така стоят нещата, ако се вгледаме от тази гледна точка в Посланията на апостол Павел. Там ние виждаме, че всичко се свежда до човешката общност, че всичко

Човешката душа прилича на един пламък, който излъчва навън своята вътрешна светлина

Още в началото на вчерашната лекция аз посочих колко различни са впечатленията, които нашата душа получава, когато от една страна се оставим под въздействието на онази чудно уравновесена,

Бог има специфични методи за спасяване на всяка душа

Христос дойде на земята да покаже на хората как трябва да живеят. Апостол Павел, последовател на Христа, искаше да спаси еврейския народ, но с това свое желание той

Учителя за Христа – от Боян Боев

Учителя за Христа - от Боян Боев

Ще изложа значението на Христа и схващането според Учителя и на края ще прочета избрани места от беседите му. Наистина няма лекция, където Учителя да не говори за

Изпитанието “да обичаш” – размисли за любовта

Изпитанието “да обичаш” Понякога има такова изпитание. Изпитание идва от питая, т.е. из-опитването. Изпитанието “да обичаш” е опитването на любовта. Спрямо това питание се разбира каква е тя.

Ключът на Свети Апостол Павел и ключът на Учителя Беинса Дуно

Пред мен застана един от Сияйните и каза: – Слънчев лъч, все повече наближава времето да слезнеш отново в училището Земя. Молим се, на Бог, подготовката ти да