fbpx

Луи Куне – предговор към книгата “Водолечение”

След излезлите наскоро едно след друго петдесет и едно издания се наложи отпечатването на петдесет и второто разширено и прерабо­тено. По желание на широките кръгове, които посрещаха с

Забравеният еталон за здравето

Забравеният еталон за здравето

Съвременният човек е единственият биологичен вид на земята, развил в невъобразима степен безбройни по вид и тежест заболявания. Факт е, че няма животно в природата, което да е