fbpx

За исихазма – от Влад Пашов

За исихазма - от Влад Пашов

Както казва Учителят, третата вълна на Бялото Братство, излизайки от Египет, отива в Индия, където стимулира някои духовни идеи, за чиято дейност няма никакви сведения, затова само споменавам,

Учителя за богомилите – втора част

Учителя за богомилите - втора част

Учителя за богомилите – към първа част >> Третата вълна дойде, когато на мястото на Римската империя възникнаха новите държави. Те нахлуха в Римската империя, разрушиха я и на нейно място изградиха

Спомени за Боян Боев от Влад Пашов (откъс)

Спомени за Боян Боев от Влад Пашов (откъс)

Боян Боев с Учителя Беинса Дуно Не е безинтересно как брат Боев е дошъл в контакт с окултните идеи. Като ученик в гимназията той се среща с Учителя, който

Спиритизъм, медиуми и ченълинги според Учителя – от Влад Пашов

Спиритизъм, медиуми и ченълинги според Учителя - от Влад Пашов

В духовния свят всеки сам трябва да освети нещата, за да ги види. Всеки сам трябва да стане проводник на Божествената светлина, за да види. Дадох по-горе определението

Чистилището и възможната подготовката за него

огън

Ползата от преминаването през чистилището е тази, че човек като страда тъй, както другите са страдали от неговата нечестност, жестокост, нетолерантност и други слабости, се научава на ред

Как да помогнем на душата на заминаващия (умиращия)

молитва

Понеже при смъртта и в течение на трите дена, душата преглежда изтеклия си живот, който се изрежда пред нея в картини, от момента на смъртта до момента на