fbpx

Четирите правила

Из рилските беседи на учителя „лъчи на живота"

Из рилските беседи на Учителя „Лъчи на живота” Всички хора искат да имат успех в живота си, но въпреки това не успяват. Защо? – Защото не спазват съществените

Пътят на разумното и 7 трансформации

Темата за разумното в човека е нещо, за което разсъждавам. В този път на търсене и разкриване приех, и се зарадвах на следните, мисли, които сега ще споделя.