fbpx

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) за дъвченето

Учителя за дъвченето

Правилното дъвчене оказва влияние върху човешките мисли, чувства и постъпки. С други думи казано: Правилното дъвчене оказва влияние върху човешкия характер. Ако човек се отнася небрежно към дъвченето

Съзнателно хранене

Съзнателно хранене

Често отношенията, които ценим най-много, са отношенията с близките ни хора. Помислете обаче за отношението си към храната. Спокоен ли сте докато се храните? Как се чувствате след

Колко пъти да дъвча хапката?

Дъвченето е рефлекторен акт, част от цялостния процес на храносмилане. То е не само механично раздробяване, но и начален много важен етап от сложна ензимна хидролиза, в която

Практики на здравословното хранене

Здрав живот - Практики на здравословното хранене

Само храненето с любов и разположение е в истински смисъл здравословно. Леката закуска и ранната вечеря са отличителни качества на храненето, което носи живот. За осигуряването на богатство