fbpx

Любов, Благодарност, Разумност в науката за храненето

Любов, Благодарност, Разумност в науката за храненето

Ще ви разкажа за науката за храненето. Науката за храненето съпътства човек през целия му път на земята – от първия до последния миг, който му е даден.

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) за дъвченето

Учителя за дъвченето

Правилното дъвчене оказва влияние върху човешките мисли, чувства и постъпки. С други думи казано: Правилното дъвчене оказва влияние върху човешкия характер. Ако човек се отнася небрежно към дъвченето

Колко пъти да дъвча хапката?

Дъвченето е рефлекторен акт, част от цялостния процес на храносмилане. То е не само механично раздробяване, но и начален много важен етап от сложна ензимна хидролиза, в която

Практики на здравословното хранене

Здрав живот - Практики на здравословното хранене

Само храненето с любов и разположение е в истински смисъл здравословно. Леката закуска и ранната вечеря са отличителни качества на храненето, което носи живот. За осигуряването на богатство