fbpx

Условията на вашия живот са най-добрите за вас

Та казвам: ако някои от вас се подлагат на изпит в живота, трябва да знаете, че тия неща са точно определени. Ние знаем тия закони, които определят изпитите

Пътят на човешкия възход – извадки от беседа на Учителя

Човек е дошъл на земята да се учи Човек е дошъл на земята да се учи. Ученето е един метод за избягване на ненужните страдания. Ученето ни се

Учителя за вечния живот

А вечен живот е това, да познават Тебе, Единаго и Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Исуса Христа. (Ев.Йоан 17:3) Как можете да придобиете вечния живот? Вие не

Азъ дойдохъ да дамъ животъ

За да бѫдемъ религиозни не значи, че трѣбва да принадлежимъ къмъ една секта, къмъ една кошара. Ако единъ господарь има 10 000 овци, той може да ги тури

Шест мъдрости за живота

Живота е като да караш колело. За да запазиш равновесие, просто трябва да продължаваш да се движиш. Айнщайн   Вършете всяка работа с любов.Това е новото учение.То трябва

Вземане и даване (от “Изворът на Доброто”)

”При една сутринна разходка Учителят каза:” – Има два закона, на които е подчинен човешкият Живот: вземане и даване. Човек взема и дава. В Природата трябва да има

Условия за истинско знание (от “Изворът на Доброто”)

”При един разговор Учителят каза:” – Знанието и свободата се дават според степените на Любовта. Само онзи, който придобие Любовта в нейната пълнота, може да има истинско знание.