fbpx

20 правила от Учителя към ученика

20 правила от Учителя към ученика

1. Пътят на ученика е път на зазоряване. Той е път на вечната светлина, носителка на Любовта. 2. Ученикът трябва да има винаги една права стойка на тялото

Псалом 91 – размишления на Жечо Панайотов

Псалом 91 Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на

Седем правила за ученика

Чистота Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота

Правила за ученика (от “Изворът на Доброто”)

– Когато минаваш по кален или прашен път, стани птица, хвръкни нагоре, дето няма кал и прах. Среща ли човек известно препятствие или съпротивление в мисълта си, трябва

Окултния ученик – напътствия от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Изгрев над Рила

Правила за ученика в окултната школа на Учитея Беинса Дуно Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва. Ученик, който се