fbpx

Освобождението на народите идва от любовта

Освобождението на народите идва от любовта

Славяните са изобщо по-близо до сърцето на Духовния свят. И сърцето трябва да се развие. Англосаксонската раса е, която развива интелекта и тя приготовлява следващата култура, която иде.

За бездната, свободата и любовта от Рудолф Щайнер

За бездната, свободата и любовта от Рудолф Щайнер

За човека би била невъзможна Свободата, невъзможна би била Любовта, ако не би съществувала възможност за това потъване в бездната Човек може да бъде обхванат от страх и

Земята е Космосът на лю­бов­та и свободата

Земята е Космосът на лю­бов­та и свободата

Едва се­га ние за­поч­ва­ме да раз­би­ра­ме ця­ло­то достойнство, ця­ло­то ве­ли­чие на чо­ве­ка всред не­бес­ни­те Йерархии, и об­ръ­щай­ки пог­лед към смай­ва­що­то им величие, ние си казваме: Да, те са

Как Бог изменя решението Си? – разговор с Учителя

– … има и естествени промени, обаче ние можем да изменим една естествена промяна в Природата. Ние можем да спрем Божието благословение, което иде, но можем да спрем и

Учителя за принципите на Великата френска революция

І. Идеята за свобода, равенство, братство. Пристигнаха като туристи група журналисти. Като се срещнаха с Учителя, зададоха му следния въпрос: – Кажете ни нещо за целта, задачите и основите

“Необхдимост и свобода” – Рудолф Щайнер (откъси от първата лекция)

Нека да си послужим, скъпи мои приятели, с един хипотетичен прост пример. Този пример бих могъл да взема както от великите световни събития, така и от ежедневните случки.