fbpx

Смърт и прераждане

Смърт и прераждане

Брайън Грей, ръководител на програмата по Антропософия в колежа „Рудолф Щайнер”, обяснява сложността на смъртта и въплъщението, както и етапите на живота след смъртта и подготовката на духа

Чистилището и възможната подготовката за него

огън

Ползата от преминаването през чистилището е тази, че човек като страда тъй, както другите са страдали от неговата нечестност, жестокост, нетолерантност и други слабости, се научава на ред

Как да помогнем на душата на заминаващия (умиращия)

молитва

Понеже при смъртта и в течение на трите дена, душата преглежда изтеклия си живот, който се изрежда пред нея в картини, от момента на смъртта до момента на

Георги Жеков – споделено за смъртта

Смъртта… Някой я описват като черна, други като страшна. Поставят й определения, без да имат някаква ясна представа за нея. Краят, нищото, небитието, преизподнята, адът и раят, блаженството,