fbpx

По любов – откъс от беседа на Учителя

По любов - откъс от беседа на Учителя

Ако един китаец има четири декара земя, той се счита много богат. Един китаец може да изкара от четири декара земя толкова, колкото българинът от 50 декара. Ако

Който излага на страдания сърцето си, а пази тялото си, той е разбрал живота

Който излага на страдания сърцето си, а пази тялото си, той е разбрал живота

Мнозина се оплакват от страданията, обезсърчават се, отпадат духом. Защо? – Защото друго нещо са очаквали. И Христовите ученици очакваха Христос да стане цар, а те да заемат

Зад страданието има Любов, но зад Любовта няма страдание

Зад страданието има Любов, но зад Любовта няма страдание

Като се натъкват на големи страдания, хората изпадат в противоречие и питат защо светът е създаден така. Не може ли да се живее без страдания? Аз никога не

Страданията предшестват Любовта

Съвременните хора се страхуват, когато чуят да се говори, че старото ще се разруши. Старото трябва да се разруши! Ако старото не се разруши, новото не може да

Какво ми казва това страдание, какво ми казва тази радост?

Какво ми казва това страдание, какво ми казва тази радост?

Удоволствието и страданието, радостта и скръбта трябва да станат средство на изследователя за познаването на нещата. С това той не ще изгуби нищо от своята чувствителност спрямо радостите

Радвайте се, когато страдате

„Не може ли без страдания?“ – Не може. За да отидете на едно богато угощение в някой аристократически дом, вие употребявате един-два часа, докато се измиете, облечете, наредите

Учителя Беинса Дуно: Радост и страдания

Като се говори за радостта, виждаме, че всички хора се стремят към нея. Каква е тази радост, какво крие в себе си, те не се интересуват. За тях

Закон за обмяна

Сега ще ви представя друг един пример из древността, за един знаменит адепт Берабаба. Той носил в своя джоб 10 житни зрънца. Всички тия зрънца били живи, съзнателни