fbpx

Здраве и болест

лалета

Всички наши жизнени процеси протичат ритмично. Съзвучието на тези ритми означават здраве, тяхната дисхармония – болест. Това означава, че за човека те имат голямо значение, даже ако някои

Още една причина да се наспите добре през нощта

Джеф Илиф

Мозъкът използва една четвърт от целия енергиен запас на тялото, въпреки че отговаря на два процента от масата му. Как този уникален орган получава и, може би по-важното,