fbpx

Здраве и болест

лалета

Всички наши жизнени процеси протичат ритмично. Съзвучието на тези ритми означават здраве, тяхната дисхармония – болест. Това означава, че за човека те имат голямо значение, даже ако някои