fbpx

Чистотата повдига човека

поляна с цветя

„Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога”. Това е едно от блаженствата, за които Христос е говорил. Под думата „чистосърдечни”, Той разбирал чистите по сърце. С това Христос

Учителя Петър Дънов – Абсолютна чистота (откъси)

Думата чистота е понятна на всички хора. Тя има външен и вътрешен смисъл. Казваме: „Външна и вътрешна чистота.“ Външната чистота всеки я разбира и вижда. Когато се говори

Седем правила за ученика

Чистота Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота

Георги Изворски за дома за тялото и душата – разказ за стъклената пещера

Георги Изворски за дома за тялото и душата - разказ за стъклената пещера

Ще кажа само нещо, от опит – как съм си направил онзи дом в планината. Той беше дом за тялото и душата – онова бунгало наречено стъклената пещера.

Пречистващо пътешествие

Получих чудесен подарък – поверение да продължим почистването на Окото (езерото под връх Мусала), което приятели бяха започнали. Благодаря за подаръка 🙂 Обърнах се към няколко души и