fbpx

Разговори за Паневритмията – част 1

Uchitelya-panevritmiya

Днес е един от редките пролетни дни. Небето е чисто синьо. Ние сме на полянката. Кръгът на Паневритмията е сформиран. Учителят е в средата на кръга. До Него е оркестъра. Той изпълнява движенията на Паневритмията и ние го следваме. След Паневритмията почват “Слънчевите лъчи”. Нареждаме се в 12 лъча. Около тях има кръг от двойки. После започва Пентаграма, който приключва с тържествения си марш. След това се събираме около Учителя и изпяваме “Химн на Великата Душа”, “Аз мога да любя” и други песни. Почва разговор. В разговора Учителят между другото каза следното:

Хармоничните движения на Паневритмията са метод за самовъзпитание на разумните същества. Паневритмията е наука, метод, който регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е съчетание на човешките мисли, чувства и действия.

Всички напреднали раси и народи – шестата раса, която иде – ще бъдат изразители на Паневритмията. При Паневритмията човек трябва хармонично да мисли, да чувства и да се движи едновременно.

Паневритмията – това е висш метод, който сега трябва да се приложи във възпитанието на индивида, обществото и човечеството. Хармоничните движения в Паневритмията са във връзка с човешките мисли и чувства; иначе движенията ще бъдат механични, няма да имат онова възбудително, обновително влияние върху ума и душата.

Всеки тон си има и движение. Когато човек свири, трябва да има движение. Вие някога правете опити и като свирите, правете хармонични движения. Или може да направите следния опит: някой да свири и вие да правите хармонични движения. При паневритмичните песни съм дал най-хубавите движения. Изкуство е да се съчетаят музиката и движенията. Ако говориш на езика на Природата, тя се отзовава и казва: “Какво заповядвате?” А ако не говориш на нейния език, тя мълчи.

Всички дарби в света, които се придобиват, един ден ще станат достояние на цялото човечество. Каквото придобие всеки един, ще стане общо достояние.

В Паневритмията са съединени трите свята хармонично. По-хубава система няма. В света застъпват гимнастиката, а тук имаме музика, движение и вътрешен живот. Целият човек взема участие.

Истината трябва да се тури в движение. При тези движения се отстраняват препятствията. Тези движения си отварят път.

В славянските танци трябва да се тури съдържание. В бъдеще, когато хората ходят и вършат нещо, всичките им движения ще бъдат хармонични. И в тези движения ще участват, мисълта, чувството и волята.

В Природата всички движения са разумни.

Всяко движение отговаря на едно душевно качество: има движения на доброто, на милосърдието, на справедливостта. Всички добродетели си имат линии на движение. Няма добродетел, която да няма линия на движение. Ще учиш това. Ще правиш опити веднъж, дваж, десет пъти, сто пъти, докъто ги намериш.

Тези песни трябва да се превърнат в движения, в които ръцете, нозете и цялото тяло трябва да вземат участие. Цялото тяло трябва да се постави в разни пози. При Паневритмията се турят в движения всички геометрически линии: прави, криви и смесени.

Всяка линия има влияние върху съзнанието, извиква към живот нови сили в човека, физически и духовни.

Ние искаме да живеем като разумни същества. Искаме всичко да ни върви напред. Като ходи човек, как трябва да ходи? Като чете човек, как трябва да чете? Като е в размишление, как трябва да размишлява? Щом се изкривява гръбнакът при четене или размишление, нищо не си добил. Човек никога не трябва да си изкривява гръбнака. Човек трябва да пази правило положение между Господаря – Бог – и центъра на земята. Гръбнакът трябва да има по възможност една много малка кривина.

Когато човек почне да мисли право, той ще има и хубави движения. Всеки човек като се движи, има специфична красота в неговите движения, които зависят от неговия характер. Човек има един комендант – главата. Тя разпорежда. Нозете изпълняват, а ръцете са помощници. Човек е най-висшето проявление на Природата във физическия свят. камъните, растенията и животните са по-низше нейно проявление. Бог в Природата работи чрез човека. Хубавото в човека е Божественото. Словото, когато човек говори, когато мисли, когато върши добро е проявление на Божественото в него.

Когато правите упражненията, вие мислите за друго. Концентрирайте се във време на упражненията, мислете върху движенията и върху възвишени работи. И тогава мислите ще преминат в ръцете, нозете и пр.

С тези упражнения българинът се отпушва. Той е бил запушен. Ритъмът е, който дава цена на пеенето. При всяко движение трябва да си съсредоточен. Ако не си съсредоточен, няма смисъл. Едно движение е свързано с другите движения. Едно движение определя следващите движения.

Силата на човека стои в концентрирането при упражненията. Правете гимнастическите упражнения с Любов, със сърце, а не механически. В последния случай няма никаква полза. Когато правим тези упражнения, живата Природа взема участие в движенията ни. Тя гледа има ли ритъм. Ако няма ритъм, тя не взема участие. А когато тя не взема участие, всичката ти работа отива напразно.

Когато си навеждате ръцете към земята при гимнастичните упражнения, ако съзнанието ви е будно, ще приемете от земята добрите енергии, а вашите отрицателни енергии ще пратите на земята.

Когато седнеш на земята, трябва да бъдеш доволен. И тогава има правилна обмяна на енергиите и веднага ще си починеш поради тази правилна обмяна. Всяко действие, което правите, трябва да бъде свещенодействие.

Всички паневритмични упражнения, ако умът взема участие, имат влияние, а ако умът не взема участие, нямат значение.

На росата можеш да ходиш малко време бос, да потичаш. Тези паневритмични упражнения ги правете с радост, с будно съзнание, с готовност. Когато съзнанието не участва в движенията, това прилича на влак, който при движението е оставен от машиниста.

Всеки ден прекарвай мисълта си най-малко 4-5 пъти през ръцете си, през нозете си и пр.

Този, който обича, има музикални движения, които имат определена амплитуда, действат красиво. Като изразиш тези движения в музиката, тогава ефектът на музиката ще бъде друг. Много рядко съм слушал да започва музиката с основния тон на Любовта. тогава песента внася успокоение.

Паневритмичните упражнения превръщат енергиите от механически в органически и от органически в психически. Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и смилателната система и между ума, душата и Духа.

Сега добре играхте. Не много добре, но добре. Да ви кажа, къде е вашата погрешка: Качете се на упражнението и то ще ви научи. А вие сте задигнали упражнението на гърба си да го носите. То да ви носи! То знае как да се обърне, как да се дигнат ръцете. Качете се на гърба на упражнението. Качи се на трена и не му казвай как да върти колелата. Това значи следното: Музиката на упражнението да влезе вътре във вас, да ви проникне; вие ще се оставите на нея тя да ръководи движенията ви.

Тези движения на Паневритмията, които се дават сега, са във връзка с днешната епоха на човечеството. като едно цяло те са вътре в Природата; извлечени са от самата Природа.

Нали когато една машина дига много шум, за да не се безпокоят чувствата, хората правят машината да се движи с по-малко шум. Паневритмията подразбира най-икономичните движения, не сложни, но целесъобразни движения, с които се постига най-голям резултат.

При тези движения се прави контакт с Природата. Ако при тях не направиш контакт с Природата, ще имаш малка полза.

Простни десния си крак напред и кажи: “Слушай, когато ти кажа, тогава ще стъпиш”. После, тури левия крак напред и кажи същото. Може да правите такива упражнения. И с малка енергия голяма печалба ще имате. След като си направил упражнението, да усетиш, че си придобил нещо, както когато се наяде гладният.

Като влезеш в контакт с Природата, какъвто влезеш в Природата, така ще те посрещат. Ако влезеш умен, ще те посрещнат съответно на това и обратно.

Паневритмията не се изпълнява така, както трябва. Ние още не сме дошли до съзнание да я изпълняваме добре. Паневритмията не е само игра, но и съзнателно влизане в контакт с разумната Природа.

Всяка енергия в Природата, светлина и пр., не тече равномерно, но следват известно количество по-силни вълни, после почивка, после пак силни вълни и пр. Дажбите следват периодически. Значи има космичен ритъм в Природата. Затова именно ритмичните упражнения действат така благотворно, защото тогава влизаме във връзка с космичния живот. Колкото една музика и едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космичния ритъм, толкова те ни свързват с космичния живот и имат по-мощно действие.

Когато правиш гимнастични и паневритмични упражнения, мускулите и пръстите трябва да бъдат обтегнати. Обтегнете навън пръстите на нозете си. То е цяла наука. Има наука остеология. Щом направиш най-малкото обтягане на костите и мускулите, приижда повече кръв и по този начин се лекува. С тези упражнения човек може да стане господар на цялото тяло. И когато стане това, има пластичност в движенията – човек се движи грациозно.

Някои правят гимнастични упражнения само за физическото укрепяване, но това не е достатъчно.

Някой казва, че не е навикнал да прави тези упражнения. Тогава ще легне болен и пак ще ги прави с нозете си, ръцете си и пр. Ако не правиш тези упражнения, Природата си има друг метод: дава ти ревматизъм, коремоболие, главоболие и пр.

Когато правите тези упражнения, веднага ще почувствате прииждане на енергия и доволство. Всеки недоимък на енергия прави човека недоволен.

Когато при тези упражнения ръцете и нозете са обтегнати, те са в контакт с Природата. Силата стои в този контакт.

Когато ръката е обтегната и е насочена горе, има свързване със слънчевите сили. А когато е обтегната и е насочена надолу, свързана е със земните сили, а когато не е обтегната, тя не е в контакт с никакви сили. Не само ръката да е обтегната, но и съзнанието да участва.

Ако музикантите свирят всяка сутрин при тези упражнения стават с една година по-млади.

Досега много пъти сте остарявали, но тоз път гледайте да не остарявате. Ще видим една стара сестра като прави тези упражнения каква промяна ще стане с нея. Старата сестра като прави тези упражнения мисли за старостта и си казва: “За мене ли остана на тази старост да ги правя?” Тя най-първо да се освободи от идеята за старостта, също от идеята за безсилието.

Има места в Паневритмията, където трябва да се пее нещо. Има движения за подмладяване. Старите правят тези упражнения, за да се подмладят, а младите ги правят, за да не остаряват.

Някои вземат по-големи крачки, а други – по-малки, а трябва отмерени крачки. Ако в една двойка туриш висок и низък, високият ще направи по-големи крачки, а низкият по-малки и се разваля редът. А трябва висок с висок и низък с низък.

Цялото тяло трябва да вземе участие във всяко движение. Всяка клетка трябва да направи движение в полето, в което се намира. Иначе не можеш да бъдеш играч. Всички части на тялото да бъдат проводници: ръцете, нозете и пр. Врата си трябва да движиш в разни страни с разни движения. Иначе кръвта се спина при врата и не може да отиде в главата. Като останеш сам, прави разни движения с врата си.

Не допущайте при Паневритмията дисхармонични движения.

Който знае да прави хубаво тези движения, ще му дам банкет. Онзи, който прави хлабаво упражненията, не може да служи на Бога. Всяко движение на човека трябва да бъде Божествено .

Прилежни трябва да бъдете. Бог обича прилежните.

Най-първо научете игрите и после теорията. Най-първо научете музиката и упражненията и после теорията.

Всички древни мистични школи са имали ритмични упражнения. Те са били като метод да се възпитават всички ученици на Школата в пеене и движение.

Тези упражнения са били извършвани в древността в най-скрити места от велики адепти за велики постижения и сега ги давам на вас.

Съвременната наука няма данни за Паневритмията. Тя не знае при коя песен, какви движения трябва да направи тялото. Понеже ние сме в епохата на зараждане на Шестата раса, затова се туря една нова основа на Паневритмията – еволюционна основа. Паневритмията е била по-рано инволюционна, а сега еволюционна. Древните танци са били инволюционни. В еволюцията ние събираме енергията, която сме вложили при инволюцията.

Вече са писали в Слънцето, че в България се опитват да играят слънчевия ритъм. От слънцето сега гледат с четири очи това. На Слънцето сега стават доста големи паневритмични упражнения. Играят ги на една голяма плоскост.

Всяко движение изразява някаква идея, някаква мисъл. Движението е израз на музиката. Движението е една музикална форма. Това движение сега минава в нова форма.

Движенията са мълчалив говор. Този говор трябва да се изучава.

От всички народи трябва да се вземат движения: от индуси, египтяни, асирийци, вавилонци, гърци, от сегашните народи.

Аз съм дал в Паневритмията само основните движения, само семката и всяко движение като се посади, ще се развие и трябва да се разработи ново движение.

В окултната наука има известни движения и ако ги правиш, те действат магически.

Известни упражнения, които в миналото са били прави, сега трябва да се променят.

Вие трябва да благодарите. Вие сте тук в рая. Никъде на земята не правят тези упражнения. Никъде няма тези условия. Паневритмията е снета от другите светове. Трябва да се отворят очите ви, за да видите, колко същества вземат участие при тези упражнения и присъстват тук.

Това, което дават тези паневритмични упражнения, никое друго упражнение не може да даде. Упражненията трябва да се правят хубаво, по всички правила.

 

Разговори за Паневритмията – част 2 >

Боян Боев