fbpx

Бъдете доволни от онзи момент, който имате

slancekreti

Сега същественото. Едно правило: Бъдете доволни от онзи момент, който имате. Бъдете доволни от дадения момент. Бъди благодарен на туй състояние в дадения момент, което имаш. Някой път си болен – бъди благодарен на боледуването. Щастлив си – бъди благодарен на туй, което имаш, понеже в природата два момента не се повтарят. Всеки момент носи едно велико благо. Всяко състояние, което имате, то носи в себе си благо. Всичко онова, което ви се случва, то носи велико благо. Хората не разбират неизследимите богатства. И страданията и радостите, всичко носят Божиите благословения. Смъртта и тя носи Божие благословение. Животът носи Божие благословение. Всичко в света носи Божиите благословения. И в края на краищата, всичко онова, което се случва, ще образува едно цяло. Стих има, който казва: „Всичко онова, което се случва на онези, които любят Господа ще се превърне на добро“.

 

Откъс от “Сто двадесет и три” – беседа от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), държана на 23 януари 1942 г., петък, 5 ч. сутринта. София – Изгрев.